عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

RSS
چند نماینده‌ کنگره آمریکا ضمن مخالفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به دولت اوباما هشدار دادند که این امر می‌تواند باعث کاهش اختیارات برای تحریم‌های احتمالی علیه ایران در صورت لزوم شود.

گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر