دانه روغنی سویا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

دانه روغنی سویا

RSS
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 گفت: با توجه به پیش بینی خرید توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران انتظار می رود 8000 تا 10هزار تن دانه روغنی سویا از کشاورزان استان مازندران خریداری شود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر