بیمه کشاورزان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بیمه کشاورزان

RSS
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه امسال ۳ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی بیمه به کشاورزان مصوب شده است، گفت: تا۱۰ روز آینده، کل بدهی دولت به کشاورزان بابت بدهی بیمه پرداخت می‌شود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر