جریان‌های سطحی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

جریان‌های سطحی

RSS
بیشترین افت جریان‌های سطحی آب در حوضه‌های آبریز اصلی کشور همانند سال آبی گذشته مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش 79 درصدی روبرو است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر