محمد دره وزمی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

محمد دره وزمی

RSS
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه هیچگونه سرمایه گذاری ملی دربخش صنعت انجام نشده است، گفت:می طلبد سازمان هایی مانند ایمدرو اقدام به سرمایه گذاری دراین استان کنند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر