امیر مسعود شهرام نیا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

امیر مسعود شهرام نیا

RSS
مدیر عامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ضمن تشریح دیدار های بین المللی انجام شده در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت جزئیاتی درباره این دیدارها و رایزنی های انجام شده بیان کرد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر