مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان

RSS
وزنه بردار نوجوان ایران در حرکت دوضرب دسته 85 کیلوگرم هیچ رکوردی به ثبت نرساند و اوت شد.
وزنه بردار نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان با رکورد 295 کیلوگرم در مجموع دوحرکت عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و در یک ضرب مدال برنز و دوضرب نقره گرفت.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر