جانلوییجی دوناروما | اتاق خبر
ADS
پربازدید

جانلوییجی دوناروما

RSS
جانلوییجی دوناروما با وجود این که پیشنهادهای وسوسه انگیزی دارد، در گفت‌وگویی به صحبت در مورد رویاهایش در میلان پرداخت.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر