صادرات پالم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

صادرات پالم

RSS
وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی خبرداد؛
وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی از راه اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای صادرات روغن نخل(پالم) به ایران خبر داد و گفت: امیدواریم شاهد افزایش صادرات روغن نخل به ایران باشیم.
وزیر تجارت مالزی با اشاره به اینکه قصد تاسیس دفتر مخصوص صادرات پالم به ایران را داریم، گفت: آماده ایم که موافقتنامه تجارت آزاد را با ایران امضاء کنیم.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر