ریاست سازمان لیگ برتر | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ریاست سازمان لیگ برتر

RSS
مانع وزیر ورزش برداشته شد؛
با رفتن محمود گودرزی از وزارت ورزش که گفته می شد با حضور گزینه مد نظر مهدی تاج در سازمان لیگ مخالف است، شرایط برای رئیس این سازمان از سوی رئیس فدراسیون فوتبال فراهم شده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر