محیط زیست هلند | اتاق خبر
ADS
پربازدید

محیط زیست هلند

RSS
وزیر محیط زیست و زیرساخت هلند بعد از بازدید از تاسیسات تصفیه خانه جلالیه در تهران گفت: این کشور با توجه به برخورداری از تجربه های ارزشمند درباره نمک زدایی آب دریا و تصفیه آب، آماده انتقال تجارب خود به ایران است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر