مکانیزاسیون بخش کشاورزی روند رو به رشدی داشته است | اتاق خبر
کد خبر: 13826
تاریخ انتشار: 12 آذر 1390 - 10:54
توليدكنندگان و تامين كنندگان متعددي به عرصه مكانيزاسيون كشاورزي به منظور رفع نيازهاي ماشيني بخش كشاورزي وارد شده اند  اما هنوز با رفع نيازهاي این بخش فاصله داريم. دکتر اسد الله اکرم استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار اتاق نیوز گفت:مكانيزاسيون كشاورزي نوعي رويكرد است كه موجبات تبديل و گذاراز كشاورزي سنتي به كشاورزي صنعتي را فراهم مي سازد. گسترش روزافزون جمعيت و محدوديت منابع آب و خاك، توسعه فناوري در فرآيند توليد محصولات كشاورزي را اجتناب ناپذير مي سازد،با توجه به این که توسعه مكانيزاسيون فرآيندي است كه در بخش كشاورزي اتفاق مي افتد، اما الزامات مهم آن نظير ساخت و توليد و تامين ماشين هاي مورد نياز آن در بخش صنعت روي مي دهد. وی افزود:طي دو سال اخير مكانيزاسيون از روند مطلوبي برخوردار بوده است. به نحوي كه پس از دو دهه، تحقق اهدافي نظير رفع انحصارات در توليد ماشين ها و ادوات كشاورزي، ايجاد رقابت و ارتقاي كيفي توليدات ماشين ها و ادوات كشاورزي، ارتقاي شناخت بهره برداران مكانيزاسيون كشاورزي و آشنايي آنان به مزاياي توسعه مكانيزاسيون، ارتقاي كيفي و كمي فناوري هاي مختلف در فرآيند توليد محصولات و بسياري ديگر از اهداف برنامه هاي توسعه مكانيزاسيون كه در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه ديده شده بود،اکنون عملياتي و اجرايي  شده است. اسد الله اکرم در این باره اضافه کرد:توليدكنندگان و تامين كنندگان متعددي به منظور رفع نيازهاي ماشيني بخش كشاورزي به عرصه مكانيزاسيون كشاورزي وارد شده اند؛اما هنوز با رفع نيازهاي این بخش فاصله داريم و باید در برنامه ريزي هاي توسعه صنعتي كشور به تامين نيازهاي ماشيني بخش كشاورزي توجه بيشتري شود، به عنوان مثال اگر نگاهي به وضعيت تامين خودرو در كشور شود،مي بينيم كه با تنوع بسيار و خدمات پس از فروش گسترده، قدرت انتخاب وسيعي براي خريداران به وجود آمده، در حالي كه درخصوص ماشين هايي نظير تراكتور و كمباين  وضع فرق می کند.هنوزهم يك كشاورز باید حدود يك سال در نوبت تحويل بماند. كه  این نشان دهنده عدم سرمايه گذاري مطلوب بخش صنعت به نيازهاي مكانيزاسيون است. وی گفت:در شرايط فعلي اگر به روند رشد مكانيزاسيون در توليد محصولات كشاورزي نگاه كنيم، مي بينيم كه قريب 100 درصد عمليات خاك ورزي مزارع كشور به شکل مكانيزه انجام می شود. همچنین عمليات كاشت عمده اي ازمحصولات رديفي در كشور نظير ذرت دانه اي، ذرت علوفه اي، چغندر قند و حتي سيب زميني به صورت مكانيزه انجام مي شود. اين موارد و ده ها مورد ديگر نشانگر حضور گسترده و عظيم مكانيزاسيون در توليد محصولات كشاورزي است كه بدون اين حضور، توليد انبوه نيز ميسر نمي شود. این استاد دانشگاه اضافه کرد:بنابراین به نظر مي رسد؛بخش كشاورزي به شکل مطلوبي نسبت به انجام وظايف خود در حيطه مكانيزاسيون عمل کرده است؛يعني نه تنها بهره برداران بخش خود را با اين فناوري ها آشنا کرده؛بلكه باعث گسترش اين فناوري ها نيز شده و اثرات اين گسترش نيز براي بهره برداران ملموس است. اما بخش صنعت كشورهنوز نسبت به اهميت حوزه صنعت كشاورزي اعتقادی پيدا نکرده است. انتهای پیام  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید