اعلام اولویت‌های بازرگانی داخلی | اتاق خبر
کد خبر: 151568
تاریخ انتشار: 16 مهر 1394 - 10:12
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران درباره اولویت‌های اصلی این کمیسیون در دوران جدید گفت: در دوره جدید اتاق بازرگانی به دنبال این هستیم که کمیسیون بازر
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران درباره اولویت‌های اصلی این کمیسیون در دوران جدید گفت: در دوره جدید اتاق بازرگانی به دنبال این هستیم که کمیسیون بازرگانی داخلی، مرکزی برای ورود متخصصان از واحد‌ها واتحادیه‌های صنفی و تعاونی باشد.
خسرو فروغان‌گران‌سایه عنوان کرد: در اتاق بازرگانی همواره فاصله زیادی بین بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی وجود دارد و توجه اتاق بازرگانی بیشتر به سمت تجارت خارجی است در حالی که بازرگانی داخلی هم باید همچون بازرگانی خارجی مورد توجه باشد. وی درباره برخی اقدامات و برنامه‌های کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق در دوره قبل انجام داد نزدیک کردن اتاق‌های بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون به یکدیگر بود و همچنین زمینه را برای نزدیک شدن و ارتباط رییس اتاق بازرگانی و اتاق اصناف فراهم کرد و درحال حاضر نیز شاهد شکل‌گیری دبیر‌خانه مشترک بین سه اتاق هستیم، یکی از دستاورد‌های مهم کمیسیون بازرگانی داخلی بود. رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران افزود: کمیسیون بازرگانی داخلی در تدوین اصلاح قانون نظام صنفی مشارکت داشته است و در مجموع تلاش‌های زیادی شد تا شاهد جایگاه مطلوبی برای اتاق بازرگانی درنظام صنفی باشیم و در واقع خلأ و حلقه گمشده‌ای که بین سه اتاق ایجاد شده بود حاصل شد. فروغان اضافه کرد: اتاق بازرگانی به طور کامل بخش خصوصی است، اتاق‌های تعاون از حمایت‌های دولتی برخوردار است و اتاق اصناف نیز برخی امور اجرایی مثل صدور پروانه کسب را در اختیار دارد، اموری که بیشتر شکل عمومی پیدا کرده‌اند، از این جهت زمانی که این سه اتاق در کنار هم قرار می‌گیرند می‌توانند از ظرفیت‌های یکدیگر به نحو مطلوبی استفاده کنند. رییس کمیسیون بازرگانی داخلی همچنین عنوان کرد که ساماندهی واحد‌های کوچک و متوسط، توجه به برندسازی و رقابت پذیری از وظیفه‌های اصلی این کمیسیون است. منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید