ناکارآمدی افزایش 10 میلیون تومانی وام مسکن در بخش انبوه سازی | اتاق خبر
کد خبر: 18493
تاریخ انتشار: 27 دی 1390 - 12:14
اتاق نیوز - در چند روز گذشته خبرهای رسیده از مجلس حکایت از مصوبه جدید کار گروه مسکن مبنی بر افزایش وام 10میلیون تومانی ساخت مسکن داشت.تسهیلات ساخت مسکن قبل از مصوبه اخیرمجلس 30میلیون تومان بودکه با مصوبه کار گروه مسکن به 40ملیون تومان افزایش یافت البته در این مصوبه زمان سپرده گذاری برای دریافت وام ساخت مسکن ازیک سال به 9ماه کاهش یافته است . بر اساس این مصوبه متقاضیان ساخت مسکن چه ازنوع انبوه ساز وچه افرادی که اقدام به نوسازی محل سکونت خود می کنندمی توانند بعد از 9ماه سرمایه گذاری 20میلیونی در بانک عامل 40میلیون تومان وام ساخت مسکن دریافت کنند . این موضوع در حالی به تصویب نهایی مجلس رسیده است که ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان از ناکارآمدی این طرح دربخش انبوه سازی سخن به میان می آورد .وی در این رابطه به خبرنگار اتاق نیوز گفت : افزایش وام 10میلیون تومانی برای افرادی که اقدام به نوسازی مسکن محل سکونت می کنند مفید است. ایرج رهبر ادامه داد :با مصوبه جدید کار گروه مسکن برای دریافت وام 40میلیون تومانی ابتداباید شخص 20میلیون تومان به مدت 9ماه در بانک سپرده گذاری کرده وبعدازگذشت این زمان وام 40میلیون تومانی دریافت می کنند که این مسئله دربخش انبوه سازی به نوعی خواب سرمایه انبوه سازدر بانک است . وی تصریح کرد :افزایش وام 10میلیون تومانی وسپرده گذاری سرمایه به مدت9ماه برای افرادکه خود اقدام به نو سازی مسکن می کنند با استقبال روبه رومی شود اما انبوه سازانی که در این کار فعالیت دائمی دارند نمی تواند سرمایه خود را برای مدت زیاد در بانک سپرده گذاری کنند وبرای مدت طولانی دست از کار بکشند. وی ادامه داد :اگر انبوه سازاقدام به سپرده گذاری به مدت طولانی برای دریافت وام درآینده کند؛ با شرایط کنونی اقتصاد کشور ونوسانات نرخ ارزومیزان بالای تورم موجود درجامعه مشخص نمی شود که در آینده 20میلیون تومان خود رابا چه ارزش پولی می تواند وارد بازار کند . رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به سیاست نادرست بانک ها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی از جمله انبوه سازان مسکن عنوان کرد :اگر قرار است بانک های  عامل به کار آفرین تسهیلات ارائه دهند ؛نباید از روی سپرده گذاری این فعالان در آن بانک به اواعتبار دهد بلکه می تواند بر اساس گردش حسابی که این فعال در آن جا دارد به او تسهیلات بدهد . وی باشاره به افزایش سود سپرده های بانکی وتاثیر آن بر روی مسکن عنوان کرد :با افزایش سود سپرده های بانکی دو مسئله مطرح می شود ؛اول اینکه نقدینگی موجود در سطح جامعه به سوی بانک ها جذب می شود واز سرمایه گذاری های کاذب دربخش های مختلف از جمله ارز وسکه جلوگیری به عمل می آید . رهبر ادامه داد :اگر بانک ها ازموقعیت به دست آمده استفاده بهینه راببرند وازسپرده های جمع شده در جهت ارائه تسهیلات به بخش مسکن حرکت کنندمی شود شاهدشکوفایی در بخش مسکن بود. وی تصریح کرد:مسئله دیگری که درافزایش نرخ سود سپرده های بانکی مطرح می شود پرداخت راحت تر ودیعه در بحث اجازه بها است به طوری که در گذشته صاحبان خانه از دریافت ودیعه به علت پایین بودن سود سپرده های بانکی خودداری می کردند ولی بااین شرایط می شود بر روی پرداخت بیشتر ودیعه به صاحبان خانه حساب کرد. پایان پیام/      
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید