صدور 633 کارت بازرگانی جدید در دی ماه 1394 | اتاق خبر
کد خبر: 312199
تاریخ انتشار: 6 بهمن 1394 - 14:23
در دی ماه 1394 تعداد « 2435 » کارت بازرگانی در سراسر کشور صدور یا تمدید شد.

اتاق خبر: بدین ترتیب « 1802 » کارت بازرگانی تمدید شد و « 633 » فعال اقتصادی نیز با دریافت کارت بازرگانی جدید، به اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیوستند.

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران ، «نادر سیف» ، مدیر امور توسعه اتاق های معاونت استان ها ، در این خصوص گفت: سهم حقوقی ها از کارت بازرگانی جدید « 52 » درصد معادل « 331 » کارت است و « 302 » کارت بازرگانی نیز در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته است.

سیف افزود: بر اساس آمار دی ماه 1394 ، اتاق بازرگانی تهران با « 214 » کارت بازرگانی جدید، رتبه نخست را در اختیار دارد و اتاق های بازرگانی اصفهان، مشهد، ساری و شیراز به ترتیب با « 56 » ، « 44 » ،« 41 » و « 28 » عضوجدید، رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند .

نظرات
ADS
ADS
پربازدید