توصیه مرکز داوری اتاق ایران برای قراردادهای بین المللی | اتاق خبر
کد خبر: 320860
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1394 - 00:42
متن زير بعنوان نمونة شرط داوري مركز داوري اتاق ايران برای درج در قراردادها و معاملات توصیه می شود:

اتاق خبر: متن زير بعنوان نمونة شرط داوري مركز داوري اتاق ايران برای درج در قراردادها و معاملات توصیه می شود:

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛ «کلیة اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و قواعد داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد.

داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از این قرارداد تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.»


"Dispute Settlement: All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding."

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید