برنامه های جامعِ طرح تحول بهداشت برای سلامت جوانان و دانشگاهیان | اتاق خبر
کد خبر: 323176
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1394 - 11:29
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در همایش ملی سلامت دانشجویان برنامه های طرح تحول بهداشت برای سلامت جوانان و دانشگاهیان را اعلام کرد.

اتاق خبر: دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: سلامت امری است که مردم وحاکمیت هر دو در صیانت آن مسئول هستند. مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح سبک زندگی، رفتارهای اجتماعی ، افزایش نرخ باروری وسلامت جمعیت، مکرر به مساله سلامت پرداخته اند و به مسئولان توصیه های لازم را را فرموده اند.

بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه اظهار داشت: ریاست محترم جمهور نیز بارها بر حق برخورداری مردم از سلامت وکاهش هزینه آن از جیب مردم در راستای تامین سلامتی تاکید و حمایت از بخش بهداشت ودرمان وسلامت مردم را از اولویت های دولت خود اعلام کرده اند.

وی افزود: دراین راستا طرح تحول سلامت در عرصه های بهداشت و درمان، از مواردی است که می تواند ضمن پرداختن به دغدغه سلامتی مردم موضوع عدالت در سلامت را نیز محوریت کار خود قرار دهد. در این طرح خدمات بر اساس اصول نظام سطح بندی ، ارجاع با استفاده از بسته های خدمت وراهنماها ی مدون به گروه هدف ، همگام با تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سلامت کشور و بار بیماری های حال وآینده ،باهدف ارتقای رضایت مندی مردم از خدمات ، ارائه می شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: در دفتر سلامت جمعیت ،خانواده ومدارس ، بسته های خدمت با درنظر گرفتن اولویت های سلامتی گروه های مختلف سنی ، به نوزادان ،کودکان ،نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان ومادران باردار ارائه می شوند. در طرح تحول بهداشت زمینه توانمند سازی مردم در مراقبت از خود، سرمایه گذاری در بخش پیشگیری ، برقراری هماهنگی وهمکاری بین بخشی ، تامین محیط سالم و توسعه سیاست ها ی حامی سلامت ، فراهم شده است.

دکتر مطلق گفت: در دفتر سلامت جمعیت ،خانواده ومدارس و اداره سلامت جوانان که سلامتی جمعیتی در حدود بیست میلیون نفر را بر عهده دارد با رویکرد اولویت خدمات پیشگیری وارتقای سلامت وتقویت ونهادینه سازی همکاریهای بین بخشی و با استفاده از کارگروه های تخصصی ، بسته خدمات سلامت جوانان در دو حوزه غیر پزشک وپزشک طراحی گردیده وبعد از پایلوت در هیجده دانشگاه ورفع نواقص احتمالی، به کل کشور تعمیم پیدا کرد .

دکتر مطلق ادامه داد: درراستای اجرایی نمودن بسته خدمت آموزش کارشناسان ، کاردانان وسایر رده های مرتبط با سلامت جوانان ، در ستاد مرکزی وسپس در سراسرکشور انجام شد وبرنامه ریزی عملیاتی سالانه بر مبنای بسته تدوین شده تا سطح شهرستان به وقوع پیوست هم چنین نظام پایش وارزشیابی سطح به سطح در شبکه بهداشتی درمانی کشور، بر مبنای چک لیست تهیه شده تدوین وبه مرحله اجرا در آمد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: ادغام پیشگیری وکنترل بیماریهای رفتاری مانند بیماریهای مقاربتی، ایدز و هپاتیت با همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وادغام پرفشارخون ، چاقی وبیماریهای قلبی عروقی ، دهان ودندان ، بیماریهای مرتبط با سلامت روان وغربالگری بیماریهای مزمن ، حسب مورد و طی هماهنگی با دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر ، در بسته خدمت سلامت جوانان ،در دو سطح غیر پزشک و پزشک انجام پذیرفت.

وی افزود: همچنین مقرر شده است در خصوص سلامت دانشجویان نیز در طی تعاملات به عمل آمده با معاونت محترم فرهنگی دانشجویی وامور مجلس و وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی ، این رویکرد با اولویت توانمند سازی دانشجویان ، و تقدم پیشگیری بر درمان ، به مرحله اجرا درآید .

دکتر مطلق در ادامه تاکید کرد: ناگفته نماند که بر طبق تفاهم نامه ای که در سال 90 فیمابین معاون بهداشت ومعاون فرهنگی دانشجویی وقت به عمل آمد ، ارزیابی سالانه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی طبق بسته های خدمت مورد تایید با همکاری طرفین ، انجام شده است وامید است که این رویکرد با ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده وبا استفاده از زمینه طرح تحول سلامت در خصوص سایر دانشجویان نیز ، به مرحله اجرا درآید.

وی بیان داشت: در سال 93 ، نیز با همکاری دفتر آموزش وارتقا سلامت وهمینطور معاونت فرهنگی دانشجویی وامور مجلس نیز ، نزدیک به دویست هزار سفیر سلامت دانشجو با رویکرد شیوه زندگی سالم وبسته خدمات سلامت جوانان ، آموزش دیده اند . که این خود می تواند گام موثری در ارتقا دانش سلامت جامعه باشد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص سایر اقدامات این دفتر گفت: از اقدامات دیگری که اداره سلامت جوانان درراستای طرح تحول سلامت انجام داده است می توان به تدوین سند سلامت جوانان با به کار گیری شواهد ملی وجهانی ، حمایت طلبی از سایر دستگاه ها وتعیین تکالیف وانتظارات از دستگاه ها درزمینه های اولویت دار با مشارکت واحدهای ستادی حوزه بهداشت ونهایی سازی در کار گروه های تخصصی وابلاغ آن به کمیته های اجرایی سلامت جوانان ، اشاره کرد.

وی افزود: در همین جهت نیز پایش اجرایی شدن مصوبات ، در سطح ستادی واستانی واطلاع رسانی مستمر به کارشناسان مرتبط صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که اجرای برنامه های آموزشی وتوانمند سازی برای پزشکان وکارشناسان مرتبط در حوزه بهداشت وهمینطور سایر ذینفعان، هم انجام پذیرفته است .

دکتر مطلق تاکید کرد: در خصوص شاخص های مرتبط با وضعیت سلامت جوانان ، این موارد ، درپانل مرتبط تعریف وبه دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ابلاغ شد.

به گفته وی، از دیگر فعالیت های اداره سلامت جوانان دفتر سلامت جمعیت خانواده ومدارس وبا توجه به بند دوم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که اشاره به رفع موانع ازدواج ، تسهیل وترویج تشکیل خانواده ، کاهش سن ازدواج وحمایت از زوج های جوان با رویکرد توانمند سازی ایشان دارد ، می توان به برنامه ترویج ازدواج سالم در جوانان ،اشاره کرد.

وی افزود: در این خصوص با بهره گیری از اساتید حوزه ودانشگاه وتدوین برنامه عملیاتی مرتبط با هدف توسعه آگاهی جوانان، از معیارهای صحیح همسرگزینی ونیز فواید ازدواج سالم وبر اساس نیاز سنجی آموزشی مدون و بررسی آموزشهای برگزار شده در گذشته ، سلسله کارگاه های آموزشی برای جوانان کشور ، بالاخص دانشجویان در بیش از 36 دانشگاه گذاشته شد .

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: کارگاه ها در ابتدا با رویکرد توانمند سازی مدیران وکارشناسان برگزار شد و سپس از ستاد تا شهرستان در شبکه های بهداشتی درمانی به مرحله اجرا در آمد.

دکتر مطلق تصریح کرد: امیدواریم تا با رصد وضعیت شاخص های سلامت جوانان تحت پوشش برنامه ومیزان پیشرفت شاخص ها ، همگام با ارتقای تعامل حوزه ستاد وزارت خانه ودانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ، در صیانت از منابع بهداشتی کشور کوشا باشیم .

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، ویدر پایان خاطرنشان کرد: ازدستاوردهای آتی این همایش می توان به دسترسی وبهره مندی بیشتر دانشجویان از خدمات طرح تحول سلامت با رویکرد خدمات ادغام یافته وجامع ، وارائه خدمت ترجیحا به صورت فعال ، با درنظر گرفتن سطح بندی خدمت ونظام ارجاع ، در پایگاه های سلامت ومراکز جامع سلامت، اشاره کرد. که این خود ، یکپارچه سازی وهماهنگی در واحدهای ارائه دهنده خدمت به دانشجویان را به دنبال خواهد داشت .

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید