راه اندازي دومين مجتمع فناوري كشور تا پايان ارديبهشت ماه | اتاق خبر
کد خبر: 338436
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1395 - 12:54
رييس صندوق نوآوري وشكوفايي گفت:مجتمع فناوري دانشگاه صنعتي شريف به عنوان دومين مجتمع فناوري كشوراواخر ارديبهشت ماه سال جاري با حضوراسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري راه اندازي خواهد شد.

اتاق خبر - دكتربهزاد سلطاني افزود:اين مجتمع براي استقرار 36 شركت دانش بنيان خريداري شده ودر حال حاضر 11 شركت دانش بنيان در آن مستقرشده اند.

وي بيان كرد: نخستين مجتمع فناوري كشور براي شركت هاي دانش بنيان دانشگاه تربيت مدرس درسال گذشته از سوي صندوق خريداري و راه اندازي شده است.
وي اظهاركرد:موافقت با خريداري و راه اندازي شش مجتمع فناوري ديگر براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان ازجمله شركت هاي دانش بنيان دانشگاه اميركبير، دانشگاه پزشكي، مجموعه اي از شركتهاي هوافضا ونيزشركت هاي شتاب دهنده به طور قطعي از سوي صندوق نوآوري و شكوفايي انجام شده و درحال پيگيري است.

*** راه اندازي مجتمع هاي فناوري دراستان ها
سلطاني بيان كرد: درحال حاضركارهاي مربوط به خريد مجتمع هاي فناوري براي شركتهاي دانش بنيان مشهد و سمنان از سوي صندوق نوآوري و شكوفايي انجام شده است و منتظراعلام شركت هاي دانش بنيان مبني برمكان مجتمع هاي فناوري هستيم.
وي گفت: همچنين درخواست شركت هاي دانش بنيان تبريزو يزد براي راه اندازي مجتمع هاي فناوري به صندوق ارسال شده و در دست بررسي است.
وي يادآور شد: پيش بيني مي كنيم كه امسال با راه اندازي شش مجتمع فناوري كه مراحل آن قطعي شده ونيزموافقت با درخواست هاي جديد تعداد مجتمع هاي فناوري به 11 مجتمع برسد.
راه اندازي مجتمع هاي فناوري يكي ديگر از خدمات صندوق نوآوري و شكوفايي براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد دانش بنيان در كشور است كه براساس مصوبه صندوق، براي راه اندازي اين مجتمع هابايد حداقل 10 شركت دانش بنيان با يكديگر تجميع شوند و درخواست يك مجتمع فناوري بدهند تا صندوق براي آنها يك ساختمان خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيارشركت ها قرار دهد.

ایرنا

94110

 

 
 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید