سرخط مهم روزنامه هاي يونان- 17 ارديبهشت | اتاق خبر
کد خبر: 340070
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1395 - 17:39
افزايش تنش در تركيه
تنش درتركيه به اوج خود رسيده است، اردوغان همكاران خود را از قدرت بيرون مي راند و آغاز اعتصابات عليه سياست رياضت اقتصادي دولت چپگراي يونان سرخط روزنامه هاي مهم روز جمعه هفدهم ارديبهشت ماه يونان را تشكيل مي دهد.

اتاق خبر - **كاتي مريني
- اتحاديه اروپا: يونان بايد تا روز دوشنبه اصلاحات مورد نظر را انجام داده باشد
- اجلاس وزيران اقتصاد و دارايي اتحاديه اروپا روز دوشنبه در باره وضعيت اقتصادي يونان در بروكسل برگزار خواهد شد
- اعتصابات امروز سراسر يونان را فرا مي گيرد
- تنش در تركيه به اوج خود رسيده است
**اثنوس
- دولت يونان تلاش خود براي رسيدن به توافق با وام دهندگان را شدت بخشيده است
- از امروز كليه كاركنان ادارات دولتي و بخش خصوصي دست ازكار مي كشند
- خبرنگاران يوناني هم در اعتصابات امروز شركت دارند
- اختلافات اردوغان با همكاران نزديك خود بالا گرفته است
** تانيا
- دولت يونان: پس از توافق با وام دهندگان، زمينه توسعه اقتصادي كشور فراهم خواهد شد
- دولت يونان روز شنبه طرح تغييرساختار بيمه تامين اجتماعي را به پارلمان ارايه مي كند
- اعتصابات عمومي عليه دولت يونان وادامه سياست رياضت اقتصادي شدت مي گيرد
- تركيه دچار تنش بي سابقه گرديده است

** اوگي
- دولت يونان: طرح قانوني تغيير در ساختار بيمه تامين اجتماعي منافع كارگران را تامين مي كند، سرمايه داران متضرر خواهند شد
- نخست وزير يونان: طرح قانوني ارايه شده در باره ساختار بيمه هاي تامين اجتماعي كاملاً به نفع قشر كم درآمد است
- دولت يونان: كساني كه بيشتر درآمد دارند، ماليات بيشتري بايد پرداخت كنند
- تنش در تركيه به اوج خود رسيده است

ایرنا

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید