نخستین عامل در مرگ جوانان کشور | اتاق خبر
کد خبر: 343666
تاریخ انتشار: 30 اردیبهشت 1395 - 21:13
رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت گفت: مرگ جوانان به دلیل حوادث ترافیکی از سال‌های 75 تا 93 روند رو به رشدی داشته است و در مجموع 30 درصد کل مرگ‌ها ناشی از حوادث ترافیکی بوده است.

 به گزارش اتاق خبر،گلایل اردلان در نشست خبری سیاست‌های جمعیتی گفت: ضرورت تشکیل اداره جوانان به دلیل فضای رو به رشدی که در جامعه وجود دارد از نظر فضاهای مجازی،

رفتارهای مخاطره آمیز، تهاجم فرهنگی و عدالت در سلامت چرا که جوانان کمتر بیمار می‌شوند اما ناتوانی در سالهای آینده را دارند، برنامه‌های مرتبط با جوانان نیز به شدت پیگیری می‌شود.

 وی ادامه داد: تدوین سند سلامت جوانان با تأمین همه جانبه خدمات سلامت، ازدواج سالم، تعامل و همکاری و تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از اقدامات انجام شده است و جوانان اعم از دانشجو و غیر دانشجو به صورت یکسال بسته خدمات دریافت می‌کنند.

اردلان با اشاره به برنامه ترویج ازدواج سالم، گفت: در حال حاضر سن ازدواج در دختران از 18 به 24 سال، در پسران از 24 به 30 سال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: شاید این افزایش سن معضل نباشد اما به دنبال آن کاهش فرزندآوری و رفتارهای مخاطره‌آمیز وجود خواهد داشت به همین دلیل بسته ازدواج پاک، شاد و سالم تهیه و در کارگاه‌های آموزشی در اختیار جوانان قرار گرفته است.

اردلان گفت: جوانان مجرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی و تحت تربیت مربیان قرار گرفته‌اند، اکنون 20 مدرس ثابت در حوزه و دانشگاه به آموزش دانشجویان می‌پردازند همچنین بسته خود مراقبتی و برگزاری کارگاه‌های ازدواج در 40 دانشگاه به راه افتاده است.

رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت تصریح کرد: روند مرگ در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی از سال‌های 75 تا 93 روند رو به رشدی داشته؛ اما کمی بعد از آن کاهش یافته است؛ 30 درصد کل مرگ‌ها حوادث ترافیکی بوده است و بیشتر گروه هدف پسران جوان بوده‌اند.

وی افزود: خودکشی و سوء مصرف مواد مخدر به همراه بیماری‌های غیر واگیر از جمله علل مرگ و میر در جوانان بوده است به همین دلیل پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، تدوین نظام آموزشی جلوگیری از خودکشی، تفریح سالم و فعالیت فیزیکی مناسب در برنامه خواهد آمد.

وی افزود: علت افزایش مرگ و میر در جوانان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و ژنتیک بستگی دارد به طوریکه در بررسی خشونت رفتاری در طرح تحول سلامت بسته سلامت روان برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی تدوین شده است، بیشترین خشونت‌ها ناشی از نبود مهارت در زمان وقوع بحران است و آموزش مهارت در کشور خیلی دیگر شروع می‌شود.

 

وی ادامه داد: تدوین سند سلامت جوانان با تأمین همه جانبه خدمات سلامت، ازدواج سالم، تعامل و همکاری و تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از اقدامات انجام شده است و جوانان اعم از دانشجو و غیر دانشجو به صورت یکسال بسته خدمات دریافت می‌کنند.

اردلان با اشاره به برنامه ترویج ازدواج سالم، گفت: در حال حاضر سن ازدواج در دختران از 18 به 24 سال، در پسران از 24 به 30 سال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: شاید این افزایش سن معضل نباشد اما به دنبال آن کاهش فرزندآوری و رفتارهای مخاطره‌آمیز وجود خواهد داشت به همین دلیل بسته ازدواج پاک، شاد و سالم تهیه و در کارگاه‌های آموزشی در اختیار جوانان قرار گرفته است.

اردلان گفت: جوانان مجرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی و تحت تربیت مربیان قرار گرفته‌اند، اکنون 20 مدرس ثابت در حوزه و دانشگاه به آموزش دانشجویان می‌پردازند همچنین بسته خود مراقبتی و برگزاری کارگاه‌های ازدواج در 40 دانشگاه به راه افتاده است.

رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت تصریح کرد: روند مرگ در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی از سال‌های 75 تا 93 روند رو به رشدی داشته؛ اما کمی بعد از آن کاهش یافته است؛ 30 درصد کل مرگ‌ها حوادث ترافیکی بوده است و بیشتر گروه هدف پسران جوان بوده‌اند.

وی افزود: خودکشی و سوء مصرف مواد مخدر به همراه بیماری‌های غیر واگیر از جمله علل مرگ و میر در جوانان بوده است به همین دلیل پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، تدوین نظام آموزشی جلوگیری از خودکشی، تفریح سالم و فعالیت فیزیکی مناسب در برنامه خواهد آمد.

وی افزود: علت افزایش مرگ و میر در جوانان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و ژنتیک بستگی دارد به طوریکه در بررسی خشونت رفتاری در طرح تحول سلامت بسته سلامت روان برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی تدوین شده است، بیشترین خشونت‌ها ناشی از نبود مهارت در زمان وقوع بحران است و آموزش مهارت در کشور خیلی دیگر شروع می‌شود.

 

وی ادامه داد: تدوین سند سلامت جوانان با تأمین همه جانبه خدمات سلامت، ازدواج سالم، تعامل و همکاری و تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از اقدامات انجام شده است و جوانان اعم از دانشجو و غیر دانشجو به صورت یکسال بسته خدمات دریافت می‌کنند.

اردلان با اشاره به برنامه ترویج ازدواج سالم، گفت: در حال حاضر سن ازدواج در دختران از 18 به 24 سال، در پسران از 24 به 30 سال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: شاید این افزایش سن معضل نباشد اما به دنبال آن کاهش فرزندآوری و رفتارهای مخاطره‌آمیز وجود خواهد داشت به همین دلیل بسته ازدواج پاک، شاد و سالم تهیه و در کارگاه‌های آموزشی در اختیار جوانان قرار گرفته است.

اردلان گفت: جوانان مجرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی و تحت تربیت مربیان قرار گرفته‌اند، اکنون 20 مدرس ثابت در حوزه و دانشگاه به آموزش دانشجویان می‌پردازند همچنین بسته خود مراقبتی و برگزاری کارگاه‌های ازدواج در 40 دانشگاه به راه افتاده است.

رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت تصریح کرد: روند مرگ در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی از سال‌های 75 تا 93 روند رو به رشدی داشته؛ اما کمی بعد از آن کاهش یافته است؛ 30 درصد کل مرگ‌ها حوادث ترافیکی بوده است و بیشتر گروه هدف پسران جوان بوده‌اند.

وی افزود: خودکشی و سوء مصرف مواد مخدر به همراه بیماری‌های غیر واگیر از جمله علل مرگ و میر در جوانان بوده است به همین دلیل پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، تدوین نظام آموزشی جلوگیری از خودکشی، تفریح سالم و فعالیت فیزیکی مناسب در برنامه خواهد آمد.

وی افزود: علت افزایش مرگ و میر در جوانان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و ژنتیک بستگی دارد به طوریکه در بررسی خشونت رفتاری در طرح تحول سلامت بسته سلامت روان برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی تدوین شده است، بیشترین خشونت‌ها ناشی از نبود مهارت در زمان وقوع بحران است و آموزش مهارت در کشور خیلی دیگر شروع می‌شود.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید