عملكرد ضعيف اتاق بازرگاني در تاسيس بانك اطلاعاتي | اتاق خبر
کد خبر: 355593
تاریخ انتشار: 9 تیر 1395 - 16:22
چندي پيش بود كه جذب ۷ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پس از برجام از جمله سر خط خبرهاي رسانه‌ها قرار گرفت. درواقع توافق هسته‌اي از 26 دي سال گذشته به اجرا گذاشته شد و بر اساس اين گفته محمدرضا نعمت‌زاده كمتر از 3 ماه 7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خار

به گزارش اتاق خبر، حال نمايندگان بخش خصوصي براين باورند كه اين نوع ارزيابي‌ها بايد در چارچوب يك سايت مرجع بخش خصوصي قرار گيرد تا به اين واسطه هم عملكرد تشكل‌ها براي دستيابي به امر سرمايه‌گذاري واضح شود و هم عملكرد دولت.

محسن چمن آرا عملكرد اتاق بازرگاني را در راستاي تاسيس بانك اطلاعاتي ضعيف مي‌پندارد. در ادامه ماحصل گفت‌وگوي ما را با اين فعال تشكلي در زير مي‌خوانيد:
آقاي چمن‌آرا، كارشناسان اقتصادي براين باورند كه در دوران پساتحريم 133 هيات‌هاي تجاري و اقتصادي در ايران ورود پيدا كردند و حال اين هيات‌ها در زمينه عقد قراردادها با بخش خصوصي كشورمان در هراس‌اند. به نظر شما علت اين موضوع چيست؟
در دوران پسابرجام ما شاهد ورود هيات‌هاي سياسي، اقتصادي و تجاري بوديم. متاسفانه ما منبع يا سايت آماري شفافي در خصوص عملكرد سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي نداريم. به عقيده بنده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بايد درصدد راه‌اندازي سايت اطلاعاتي (درباره عقد قراردادها و تفاهم‌هايي كه ايران با همتاي خارجي تا به امروز انجام داده است) باشد تا تمام افراد، اشخاص حقيقي، حقوقي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كه خواهان امر سرمايه‌گذاري در كشورمان هستند به راحتي بتوانند به منابع لازم اطلاعاتي دسترسي پيدا كنند. البته بنده منظورم از دسترسي آسان به اطلاعات، شفاف‌سازي در اين امر براي مردم و آگاه‌سازي آنها درباره عملكرد دستگاه‌ها در دوران پسابرجام است. به تعبير ديگر، در زمينه شفاف‌سازي اطلاعات و راه‌اندازي سايت نبايد مسائل خصوصي و محرمانه شركت‌ها در اين سايت درج شود. درواقع با راه‌اندازي اين سايت ما شاهد مزيت‌هايي از جمله نحوه ورود هيات‌ها و عملكرد آنها، ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، چگونگي عقد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها، زمان تفاهمنامه‌هاي انجام شده قابل بررسي است و اين نوع موضوع‌ها نيز بايد در درازمدت توسط افراد كارشناسان اتاق اصلاح و به‌روزرساني شود. درحال حاضر ما به عنوان فعالان اقتصادي از اعزام هيات‌هاي ايراني و ورود و نحوه عملكرد هيات‌هاي اعزامي وارد شده از سوي كشورهاي خارجي ناآگاهيم، بنابراين درج اين نوع آمار و ارقام چه ايرادي دارد؟
ما درباره عملكرد ورود سرمايه‌گذاران خارجي كميسيون‌هايي را در اتاق بازرگاني و وزارت اقتصاد دارايي داريم. آيا شما نحوه عملكرد اين نوع تشكل‌ها و نهادهاي نظارتي غيرمطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟
همان‌طور كه شما هم در سوالتان اشاره كرديد ما در وزارت امور اقتصاد و دارايي و اتاق ايران كميسيون‌هايي را براي ارزيابي ورود سرمايه‌گذاران و ميزان عملكرد آنها در دوران پسابرجام راه‌اندازي كرديم، اما متاسفانه اطلاعات در دست آنها محرمانه باقي مي‌ماند. از نظر بنده اين نوع عملكرد سازمان‌ها و نهادهاي مسوول غير رسمي است. چه ايرادي دارد كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از نحوه عملكردهاي از طريق يك سايت مرجع مطلع شوند؟ در بازه زماني كنوني عملكرد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در تاسيس بانك اطلاعاتي ضعيف است و بايد بازنگري درباره اين نوع رفتارها انجام شود.
چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه در چهارماهه نخست سال 95 حدود 5درصد جذب سرمايه‌گذار خارجي انجام شده است. در زمينه اين نوع عقد قراردادها تشكل‌هاي ايراني چه نقشي داشته‌اند؟
همان‌طور كه در سخنان بالا نيز اشاره كردم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بايد در راستاي شفاف‌سازي دوران پسابرجام گام بردارد؛ چرا كه انتشار اين اطلاعات نيز مزيتي براي افزايش شاخص‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي محسوب مي‌شود. متاسفانه اين نوع آمارها در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي و داخلي وجود ندارد. وزير صنعت درباره جذب 5 درصدي سرمايه‌گذار خارجي سخن به ميان مي‌آورد و اين نوع آمار و ارقام را بايد از طريق يك سايت مرجع اطلاع‌رساني كنند، متاسفانه هيچ آمار شفافي در اين زمينه و عملكرد دستگاه‌هاي مسوول اجرايي وجود ندارد و اميدواريم كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در اين راستا گام جدي بردارد. به عبارت ديگر، ارائه آمارها بايد قابل اندازه‌گيري و قابل رصدكردن باشد. اگر بنده بخواهم در زمينه ورود و جذب سرمايه‌گذار خارجي و داخلي و عملكرد تشكل‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بگويم بايد تنها به يك ارزيابي كلي‌گويي بسنده كنم و بگويم كه توافق‌هاي بين‌المللي دستاوردهايي را به همراه داشته است.
به گفته كارشناسان براي رشد اقتصاد ما نيازمند 50 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذار خارجي هستيم. آيا اتاق‌هاي مشترك توانسته‌اند تا به امروز جذب سرمايه براي اقتصاد كشورمان داشته باشند؟
به‌طور كلي طبيعت جذب سرمايه‌گذار خارجي زمان براست و ما بايد درصدد به‌روزرساني اطلاعات و اقدامات خود در دوران پسابرجام باشيم. درحال حاضر استان‌ها به‌طور گوناگون درصدد جمع‌آوري اطلاعات صنايع داراي مزيت هستند و كشورهايي كه تا به امروز در استان‌هاي مختلف در امر سرمايه‌گذار خارجي ورود پيدا كرده‌اند را مورد واكاوي قرارداده‌اند. در دوران پسابرجام ما نيز بايد درصدد تقويت اتاق‌هاي مشترك برآييم و اين اتاق‌ها بايد منابع مختلف را در امر سرمايه‌گذار مشترك خارجي جذب كنند. البته در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي گاهي ما شاهد اخباري مبني بر ورود و مذاكره هيات‌هاي تجاري با بخش خصوصي شنيده‌ايم اما چون بانك اطلاعاتي جامعي در اين باره وجود ندارد ما نمي‌توانيم به ارزيابي دقيق بنگاه‌ها و ميزان عملكرد دولت و بخش خصوصي بپردازيم.
براي شناخته شدن فعاليت‌هاي تشكل‌هاي ايراني و ورود آنها در عرصه بين‌المللي چه بايد كرد؟ نقش رايزن‌ها در زمينه معرفي تشكل‌ها ومنابع استراتژي ايران در امر سرمايه‌گذاري چيست؟
متاسفانه رايزن‌هاي ما توسط نمايندگان دولت انتخاب مي‌شوند و به نظر مي‌رسد اطلاعات خاصي در زمينه عملكرد بخش خصوصي نداشته باشند. به عقيده بنده بخش خصوصي نيز بايد درصدد تربيت رايزن از جنس بخش خصوصي باشد.
 درواقع، بايد با هزينه بخش خصوصي رايزن‌هاي توانايي را تربيت كنيم. در اين بازه زماني كه ما درصدد تامين سرمايه از كشورهاي هدف هستيم بايد با تشكل‌ها در زمينه امر بازاريابي و ارائه خدمات مربوطه مشورت‌گيريم كه اميدواريم اين نوع موضوع‌ها در دستور كار اتاق بازرگاني دوره هشتم قرار گيرد.
حرف آخر...
خصوصي‌سازي و پيشروي به سمت اصل 44 حرف آخر هر نماينده بخش خصوصي است كه اميدواريم با مهيا شدن اين فضا اين بند از قانون به مرحله اجرا برسد.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید