Performancing Metrics

برند استراتژیک شهر زنجان تدوین شد | اتاق خبر
کد خبر: 380824
تاریخ انتشار: 24 آبان 1395 - 11:37
با حضور اعضاء شورای عالی مشورتی برند شهری زنجان ، نردبان مزایای شهر زنجان و سند استراتژیک برند شهری زنجان نهایی گردید.

اتاق خبر: در ادامه سلسه نشستهای  تدوین برند شهری برای شهر زنجان ،  پس از ارائه گزارشات مبسوط مجری این طرح در خصوص مزیتهای حاصل از ایجاد  برندینگ شهری، به عنوان ابزاری قدرتمند در رشد و رونق اقتصادی شهر ها ، پس از یک سال و نیم  کار مطالعاتی  و پژوهشی شهر زنجان صاحب برند شد.

مهندس جمیلی رئيس اتاق زنجان در این نشست علت ایجاد وقفه چند ماهه در  برگزاری این نشست را مطالعات مجری این طرح و جمعبندی نهایی این طرح ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد پیاده سازی برند شهری در زنجان موجبات رشد و توسعه همه جانبه  استان را  بیش از پیش فراهم نماید وی درادامه افزود ایجاد برند  شهری برای زنجان  میتواند عامل موثری در افزایش جذب گردشگر  وهمچنین رشد  بازار سرمایه گذاران خارجی باشداز سوی دیگر ایجاد برند شهری در آینده میتواند منجر به  بالابردن مناسبات سیاسی منطقه‌ای زنجان گردد.

مهندس جمشید انصاری نیز در این نشست با اشاره به انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی در خصوص انتخاب برند استراتژیک برای زنجان ، جهت گسترش توان  اقتصادی مردم استان  از انتخاب برند مناسب برای زنجان ابراز خرسندی نمود و اجرای این سند را نیازمند عزم و اراده همگانی در بخشهای دولتی و مردمی دانست.

در ادامه این جلسه نماینده شرکت فرآیندسازان وانیا به عنوان مجری این طرح ،ایجاد برند را  تلاشی برای پیوند امروز به فردا دانست  و گفت ایجاد برند رخداد مهم در حیات شهری است.

850

وی در ادامه اذعان نمود برند موتور محرکه شهرهاست و در دنیای امروز با توجه به تحولات اجتماعی در عرصه جهان معاصرما  ناگزیریم برای ادامه حیات شهری برنامه ریزی نمائیم از این رو در مطالعات صورت گرفته ، ظرف ۲ سال گذشته  برای زنجان ، ویژگی های اصلی استخراج و از مجموع این ویژگیها پس از یک اجماع توانستیم  برندی فراخور فرهنگ و تمدن و اقتصاد استان تعریف نمائیم. سایر حاضرین در این نشست نیز هر کدام به نوبه خود نظرات خود را در خصوص نحوه اجرای برند و ایجاد فرهنگ  برا ی شکل گیری یک الگوی مناسب در مردم برای ساخت یک برند پرداختند.

مبنع: اتاق بازرگانی زنجان

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید