Performancing Metrics

نگاهی‌به عملکرد بیمه ایران در شش ماهه ابتدای سال جاری | اتاق خبر
کد خبر: 381728
تاریخ انتشار: 2 آذر 1395 - 14:04
بررسی های آماری بیمه ایران در شش ماهه نخست سال جاری نشان می دهد ، این شرکت بیمه دولتی پس از چندین دوره تغییرات مداوم مدیریتی ، به دوران ثبات عملکردی خود نزدیک می شود.

اتاق خبر: 15 آبان ماه به عنوان نخستین روزی که اولین شرکت بیمه ایرانی رسما پا به عرصه بازار صنعت بیمه ایران  نهاد حائز اهمیت است بخصوص اینکه پای بست های بیمه گری ایرانی و دولتی با تاسیس این شرکت پی ریزی شد از این رو تحلیل عملکرد شرکت مزبور با اتکاء به آمار عملکرد شش ماهه 95 حائز اهمیت است.

بر اساس گزارش های آماری ارائه شده توسط بیمه مرکزی، از مجموع 139 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی در شش ماه سال جاری ، 56 هزار میلیارد ریال توسط بیمه ایران تولید شده است که در حدود 40 درصد از کل حق بیمه تولیدی در شش ماه ابتدای سال جاری را تشکیل می دهد، نکته بارز این ارقام  رشد بیش از 7 درصدی حق بیمه تولیدی شش ماهه نسبت به پنج ماهه سال جاری است که می تواند حاکی از پالایش پرتفوی و انعقاد قرار دادهای بهینه باشد.

گفتنی است 44 درصد از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه معادل با 39 درصد از حق بیمه های تولیدی این شرکت می باشد و 79 درصد از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه نیز سهم بیمه ایران است.

نرخ رشد بیمه و خسارت

آمار مذکور حاکی از آن است که اگر چه طی دو سال اخیر افت و خیزهای مدیریتی در این شرکت دولتی بر عملکرد آن بی تاثیر نبوده ؛ اما بنابر شواهد موجود ،حرکت رو به رشد شرکت سهامی بیمه ایران بخصوص از خرداد ماه سال جاری آغاز و در شهریور ماه شتاب بیشتری بخود گرفته است.

با توجه به آمارهای ماهانه ارائه شده در شکل 1 نرخ رشد نقطه به نقطه حق بیمه تولیدی این شرکت تا خرداد ماه روندی کاهشی و پس از آن روندی افزایشی داشته است.

 بیشترین نرخ رشد حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در فروردین ماه مشاهده شد، در صورتی که بیشترین نرخ رشد تعداد موارد خسارت در مرداد ماه و تعداد بیمه نامه صادره در شهریور ماه مشاهده شد ه است.

بیشترین رشد تعداد بیمه نامه صادره در شهریور ماه نشان می دهد تنها شرکت بیمه دولتی در اواخر شش ماه سال جاری به دوره ثبات دست یافته و پیش بینی می شود این ثبات عملکرد در نیمه دوم سال شدت یابد.

وضعیت حق بیمه تولیدی ، خسارت پرداختی و بیمه نامه صادره

با توجه به شکل 2 در شش ماه اول سال جاری حق بیمه تولیدی بیمه ایران در تمامی ماه ها به جز ماه اردیبهشت ماه  بیش از خسارت پرداختی بوده است.

بر اساس اطلاعات اماری موجود ، حق بیمه تولیدی در شهریورماه در حدود 23 هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی در حدود 5/5 هزار میلیارد ریال می باشد که حق بیمه تولیدی نسبت به 5 ماه نخست سال بسیار بیشتر است.

با توجه به شکل 3 از اردیبهشت تا شهریورماه تعداد موارد خسارت بیشتر از تعداد بیمه نامه صادره بوده است. این اختلاف در اردیبهشت و خرداد ماه سایر ماه ها مشهودتر است. تعداد موارد خسارت در این دو ماه 40 درصد بیشتر از تعداد بیمه نامه های صادره بوده و تنها در فروردین ماه تعداد موارد خسارت کمتر از تعداد بیمه نامه صادره بوده است.

سهم بیمه ایران از کل بیمه نامه های صادره و خسارات پرداختی

با توجه به شکل 4 بیمه ایران در طی شش ماه ابتدای سال جاری در حدود 80 درصد از میزان خسارت پرداختی را بر عهده داشته است، درحای که در همین مدت 45 درصد خسارت پرداختی، 33 درصد حق بیمه تولیدی و 38 درصد از کل بیمه نامه های صادره در اختیار این شرکت بوده است

نکته قابل توجه خسارت پرداختی آن است که  خسارت پرداختی بیمه ایران از نیمه دوم اردیبهشت ماه افزایش محسوسی داشته که البته این افزایش تا شهریور ماه روند با ثباتی را طی کرده است.

ارزیابی خسارت به تفکیک رشته های بیمه ای

در خصوص پرداخت خسارات بیمه ای باید گفت این شرکت همچنان بیشترین سهم پرداخت خسارت را در صنعت بیمه به خود اختصاص داده و به طور متوسط در هر روز بیش از 77000 مورد پرداخت خسارت داشته است.

بررسی میانگین خسارت روزانه در هر روز کاری در شش ماهه نخست سال 95 نشان می دهد ،کل خسارات پرداختی روزانه این شرکت دولتی  بالغ بر 22 میلیارد تومان است که از این مقدار روزانه  8.3 میلیارد تومان به بیمه شخص ثالث ، 8.650 میلیارد تومان به بیمه درمان ،1.250 میلیارد تومان به بیمه بدنه ، 1.350 میلیارد تومان به بیمه عمر ، 730 میلیون تومان به بیمه مسئولیت ، 400 میلیون تومان به آتش سوزی ، 1.150میلیارد تومان به بیمه حوادث ، 63 میلیون تومان به بیمه نقلیه هوایی ، 79 میلیون تومان به مهندسی، 14 میلیون تومان به بیمه نقلیه آبی و 14 میلیون تومان به بیمه حمل کالا اختصاص یافته است.

بررسی آماری نشان می‌دهد تنها شرکت بیمه دولتی است که همچنان نزدیک به نیمی از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه را از ان خود کرده است.

شکل 5 نشان می‌دهد که بیشترین خسارت پرداختی بیمه ایران متعلق به رشته های بیمه شخص ثالث و بیمه درمان می باشد. که در مجموع با حدود 17 میلیارد تومان 77 درصد از کل خسارات پرداختی را شامل می شود. کمترین خسارات پرداختی مربوط به رشته های حمل کالا، نقلیه آبی، مهندسی و نقلیه هوایی است که هر کدام کمتر از 1 درصد می باشد. بیمه بدنه و عمر نیز هر یک در حدود 6 درصد از کل خسارت پرداخت شده توسط این شرکت را تشکیل می‌دهد.

ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید