میانگین حجم و ارزش روزانه معاملات بورس افزایش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 397777
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1396 - 15:36
در تیرماه امسال رقم خورد؛
میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه تیرماه بازار سرمایه با افزایش نسبت به خرداد ماه روبرو شد.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، در تیرماه امسال طی ۱۹ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۷۱۵ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۶۸۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۴ هزار و ۶۸۵ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۴ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان رسید.

در خردادماه هم طی ۲۱ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۳۶۴ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۵۹۱ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۰ هزار و ۸۹۴ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۰ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

در اردیبهشت ماه نیز طی ۲۱ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات ۳۶۰۲ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات ۱۵۱۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات ۶۸ هزار و ۸۸۰ نوبت و میانگین ارزش بازار ۳۳۵ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود.

همچنین در فروردین امسال طی ۱۷ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۹۲۹ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۹۴۵ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۷۴ هزار و ۸۵۳ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۸ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسید.

تعداد روزهای مثبت شاخص بورس افزایش یافت

بازار سرمایه در چهارماه نخست امسال ۷۸ روز معاملاتی را با ۵۴ روز مثبت برای شاخص بورس سپری کرد.

در تیرماه امسال بازار سرمایه ۱۹ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۴ روز معاملاتی را مثبت و ۵ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۰ روز معاملاتی تیرماه پارسال با ۱۶ روز مثبت و ۴ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

در خردادماه گذشته نیز بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۷ روز معاملاتی را مثبت و ۱۴ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی خرداد پارسال با ۸ روز مثبت و ۱۳ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

در اردیبهشت ماه امسال هم بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۷ روز معاملاتی را مثبت و ۴ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی اردیبهشت سال گذشته ۱۰ روز مثبت و ۱۱ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در فروردین امسال بازار سرمایه ۱۷ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۷ روز معاملاتی را مثبت سپری کرد که این آمار در ۱۹ روز معاملاتی فروردین سال گذشته ۷ روز مثبت و ۱۲ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

این گزارش می افزاید: در چهارماه گذشته بازار سرمایه ۷۸روز معاملاتی را پشت سر گذاشته که از این تعداد شاخص بورس ۵۴ روز را مثبت بوده که این آمار در ۸۴روز معاملاتی مدت مشابه سال گذشته ۴۱ روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

نقش پررنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس

در چهارماه نخست امسال حقیقی‌ها ۵۳درصد و حقوقی‌ها ۴۷ درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها فروشنده ۵۵درصد و حقوقی‌ها ۴۵درصد کل معاملات در بورس بوده‌اند.

در تیرماه امسال حقیقی‌ها ۱۴ هزار و ۱۷۷میلیارد ریال(۴۶ درصد) و حقوقی‌ها ۱۶ هزار و ۶۷۵میلیارد ریال(۵۴ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۳هزار و ۴۶۱میلیارد ریال(۴۳.۶درصد) و حقوقی‌ها ۱۷هزار و ۳۹۱میلیارد ریال(۵۶.۴درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در خردادماه امسال حقیقی‌ها ۱۲ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال(۴۶.۳ درصد) و حقوقی‌ها ۱۴ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال(۵۳.۷ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۴هزار و ۵۹۶میلیارد ریال(۵۳ درصد) و حقوقی‌ها ۱۲هزار و ۹۵۸میلیارد ریال(۴۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

در اردیبهشت ماه نیز حقیقی‌ها ۲۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال(۵۲.۳ درصد) و حقوقی‌ها ۲۳هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال(۴۷.۷ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۶هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال(۵۴.۹ درصد) و حقوقی‌ها ۲۲هزار و ۱۶میلیارد ریال(۴۵.۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

در اولین ماه امسال نیز حقیقی‌ها ۲۱ هزار و ۲۲میلیارد ریال(۶۸.۷درصد) و حقوقی‌ها ۹هزار و ۵۶۹میلیارد ریال(۳۱.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۰ هزار و ۵۶۲میلیارد ریال(۶۷.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۱۰هزار و ۲۸میلیارد ریال(۳۲.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

این گزارش می‌افزاید: در چهارماه نخست امسال حقیقی‌ها ۷۳ هزار و ۴۷۸میلیارد ریال (۵۳درصد) و حقوقی‌ها ۶۴هزار و ۳۰۷میلیارد ریال(۴۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۷۵ هزار و ۳۹۱میلیارد ریال(۵۵ درصد) و حقوقی‌ها ۶۲هزار و ۳۹۴میلیارد ریال(۴۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید