Performancing Metrics

هیات رئیسه اتاق نهم باید به دور از سیاسی کار و هیاهو باشد | اتاق خبر
کد خبر: 426699
تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1398 - 14:59
علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به یانکه اتاق نهم یک سری از کارهای اضطراری خواهد داشت گفت: مجموع شرایط اقتصادی حاکم می طلبد اتاق در این دوره از روزمرگی فاصله گیرد و و هیات رئیسه هم به دور از سیاسی کار و هیاهو به تحقق اهداف بخش خصو

کلاهی درگفتگو با «اتاق نیوز» اظهار داشت: در اتاق هشتم قدم هایی برداشته شد ولی کافی نبود و اتاق نتوانست آنچنان که باید به عنوان بازوی مشورتی عمل کند و با توجه به ضعف دولت نقش اتاق کمرنگ تر شد اتاق باید آماده باشد تا با مستندات و با تحلیل کارشناسی درست در جلسات مشترک حضور پیدا کند باید در بدنه کارشناسی خود این توانایی را بیشتر کند .

وی ادامه داد: اقتصاد ایران درگیر بحران است و از منظر متوسط رشد اقتصادی از رقبای خود بسیار عقب تر هستیم و باید در پی اصلاح ساختار اقتصاد کشور به عنوان مشاور قوای مقننه و مجریه باشیم، اتاق باید از روزمرگی جلوگیری و منابع اقتصاد را به سمت رشد سوق دهد و با ارائه برنامه‌هایی مثل بسته رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش در صنایع، هم عمق این برنامه‌ها و هم سرعت اجرا آن را بالا ببرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص هیات رئیسه اتاق اظهار داشت: هیات رئیسه باید معتقد به اصول کاری بوده و به دور از سیاسی کار و هیاهو و دارای توان کار کارشناسی باشد، براساس آنچه در خصوص رقابت پذیری اقتصاد در شاخص جهانی اقتصاد در 12 ستون تعریف شده و از تعداد زیادی منظر تشکیل شده ما در آن شاخص ها بسیار ضعیفیم و به این سبب که این اصول در بسیاری از کشورها آزموده شده و نتیجه بخش و اجرائی بوده پس درایران هم جواب می دهد .

این فعال اقتصادی افزود: البته کار کردن بر روی این شاخص کار میان مدت می‌طلبد، در برنامه اتاق نهم یک سری از کارهای اضطراری خواهیم داشت و قطعا نارضایتی عمومی به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بالا می رود .

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید