Performancing Metrics

اتاق بازرگانی باید نهادی تصمیم گیر در عرصه اقتصادی باشد | اتاق خبر
کد خبر: 429788
تاریخ انتشار: 26 تیر 1398 - 15:11
سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر قدرت داشتن اتاق از حیث تصمیم گیری در عرصه اقتصاد کشور گفت: یکی از مواردی که در این دوره باید مورد اهتمام جدی هیات رئیسه قرار گیرد دست یافتن اتاق به قدرت اجرایی و فراتر از نقش مشورتی کنونی است .

سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر قدرت داشتن اتاق از حیث تصمیم گیری در عرصه اقتصاد کشور گفت: یکی از مواردی که در این دوره باید مورد اهتمام جدی هیات رئیسه قرار گیرد دست یافتن اتاق به قدرت اجرایی و فراتر از نقش مشورتی کنونی است .

اندیش در گفتگو با «اتاق نیوز» در تحلیل اتاق ایران و فعالیت های آن در این دوره اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، اولویتی که اتاق باید به آن بپردازد این است که در نهادهای تصمیم گیر نه تنها به عنوان نهاد مشورتی بلکه به عنوان نهادی با داشتن حق رای و تصمیم گیرنده در عرصه اقتصادی ظاهر شود، شناسایی اتاق به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیرنده باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این راستا دولت باید بیش از پیش، بخش خصوصی، سندیکاها و تشکل ها و در راس آن اتاق بازرگانی را به عنوان بزرگترین نماینده تشکل ها که متشکل از اتاق های شهرستان ها است به رسمیت شناخته و به آن اختیارات دهد تا در تصمیم گیری‌ها تاثیر گذار باشند .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: البته طی چند سال اخیر دولت به این نتیجه رسیده است که باید پایش را از مسائل اقتصادی بیرون بکشد .

وی اظهار نظر درخصوص هیات رئیسه را با توجه به آغاز نشدن دوره ماموریتشان زود هنگام دانست و اظهار داشت: با توجه به برنامه های ارائه شده در هیات رئیسه کنونی عمده تمرکز بر رفع نقاط ضعف عملکرد اتاق در دوره قبل، تعامل بیشتر با اعضای اتاق و همچنین اعضای هیات نمایندگان و تلاش در جهت تغییر عنوان اتاق از نهادی مشورتی به عنوان نهادی تصمیم گیرنده در عرصه اقتصادی بوده است .

عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با بیان اینکه نسبت به اعضای جدید هیات رئیسه اتاق ایران شناخت کافی دارد، خاطر نشان ساخت: امیدواریم که بتوانند در جمع اعضای هیات رئیسه موثر واقع گردند البته از نظر من موضوع رئیس محوری چندان مطرح نیست زیرا هیات رئیسه خروجی و برآورد هیات نمایندگان هستند و این هیات در حقیقت انعکاس دهنده مسائل مطرح درکمیسیون ها و تعامل با آنها در جهت پیشبرد اهداف اتاق است .

نظرات
ADS
ADS
پربازدید