Performancing Metrics

پرداخت یارانه به مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد | اتاق خبر
کد خبر: 450740
تاریخ انتشار: 3 آذر 1400 - 17:10
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: شش هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال برای حمایت از مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از  تجارت‌نیوز، دکتر امید حاجتی از پرداخت شش هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال در راستای اجرای ردیف های ۱۱، ۱۵ و ۱۹ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری بابت اجرای قانون حمایت از معلولین، کاهش فقر مطلق خانوارها و پرداخت مستمری و پشت نوبتی ها به حساب سازمان بهزیستی کشور و ۱۲هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به کیمته امداد امام خمینی (ره) بابت حمایت از مدد جویان تحت پوشش این سازمان خبر داد.

۶هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال برای حمایت از مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی کشور

وی با تشریح مبالغ واریز شده به حساب سازمان بهزیستی کشور در اجرای ردیف ۱۱ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری، اظهار کرد: در جهت بهبود شرایط خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و در راستای کاهش رفع فقر مطلق این خانواده ها میلغ دو هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال دراین مرحله به حساب این سازمان واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل تا به اکنون در سال جاری، مبلغ ۲۱ هزار و ۶۸۹ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال واریز شده است.

دکتر امید حاجتی اضافه کرد: همچنین در اجرای این ردیف نیز، هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای قانون حمایت از معلولین به سازمان بهزیستی پرداخت شد که با احتساب مبالغ واریزی در سال جاری، ۱۱هزار ۳۲۰ میلیارد ریال به این سازمان در جهت حمایت از معلولین پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها به پرداختی های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اجرای ردیف ۱۹ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری به سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد و گفت: دو هزار ۶۶۷ میلیارد ریال بابت پرداخت مستمری و پشت نوبتی ها و سایر خدمات حمایتی برای مددجویان به حساب سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد که با جمع واریزی های گذشته در مجموع مبلغ ۳۷ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال به این سازمان پرداخت شده است.

 

پرداخت ۱۲ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به کیمته امداد امام خمینی (ره) بابت حمایت از خانوارهای تحت پوشش

وی همچنین با اشاره به واریزی این مرحله به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: ۱۲هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به کیمته امداد امام خمینی (ره) بابت حمایت از خانوارهای تحت پوشش، کاهش فقر مطلق و سایر خدمات حمایتی به حساب کمیته امداد امام خمینی پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اضافه کرد: در راستای اجرای ردیف ۱۱ جدول مصارف تبصره۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۶ هزار و ۲۵۵ میلیون ریال به حساب این سازمان پرداخت شد و در مجموع در سال جاری ۵۱ هزار و ۲۶۸ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال در جهت کاهش رفع مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شده است.

وی گفت: در این مرحله و در اجرای ردیف ۱۵ جدول مصارف یاده شده نیز پنج هزار ۹۸۶ میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد که در مجموع در سال جاری ۷۰ هزار و ۳۳۴ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال به حساب این سازمان در جهت حمایت از مددجویان پرداخت شد.

شایان ذکر است ردیف ۱۱،۱۵ و ۱۹ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در جهت حمایت از خانوارهای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است.

 
 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید