به گزارش اتاق خبر، به نقل از اکوایران، در سال 1400 بخش مهمی از رشد قیمت ها به تورم کالاهای خوراکی مرتبط بود. در همین رابطه رصد وضعیت قیمت ها در چند کالا نشان می دهد تورم سالانه ثبت شده در مناطق شهری در 6 گروه کالایی به بالاترین سطح خود در حداقل چهار سال اخیر رسیده است.

به طور کلی مرکز آمار هر ماه وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری را اعلام کرده و در این بررسی نکات مهمی را به ثبت رسانده است.آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته مربوط به چهار سال گذشته بوده زیرا این داده ها از سال 96 تاکنون از طریق مرکز آمار در دسترس قرار گرفته اند.

تورم بیش از 100 درصدی در چهار کالا

یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی تورم رشد میانگین این متغیر است. این شاخص دلالت بر رشد میانگین شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به یک مقطع درمقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته دارد.

در شرایطی که داده های مرکز آمار به طور خاص در خصوص قمیت کالاهای خوراکی ثبت شده می توان از تورم سالانه در این مورد نیز بهره گرفت.

در همین رابطه بررسی 53 قلم محصول خوراکی از سوی این مرکز نشان می دهد تورم سالانه چهار کالا در سال 1400 بیش از 100 درصد به ثبت رسیده است. این کالاها عبارتند از:

هلو، خربزه، هویج فرنگی و هندوانه که در این میان هلو تورم 125 درصدی داشته و هندوانه تورمی معادل با 100 درصد را ثبت کرده است.در ادامه میانگین قیمت محصولات لبنی در سال 1400 در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان دهنده آن است که تورم ثبت شده در این کالاها در چهار سال گذشته بی سابقه بوده است.

در این میان پنیر ایرانی پاستوریزه با تورم 64 درصدی در 1400 بالاترین سطح افزایش را در میان این محصولات در چهار سال اخیر داشته است.

تورم شیر و ماست نیز در این ماه به ترتیب برابر با 56.4 و 62.6 درصد بوده که از سال 97 تاکنون بیشترین سطح به شمار می آید.

یکی از مهم ترین دلایل در این رشد طبق بررسی ها افزایش قیمت نهاده های دامی در این ماه در نتیجه رشد نرخ ارز بوده است. عامل مهم دیگر در برخی مطالعات به کشتار برخی دام های مولد اشاره داشته که از سمت کاهش عرضه در بازار می تواند موجب رشد قیمت این محصول محصولات در سال 1400 شده باشد.

رکوردزنی تورم قند و شکر در سال 1400

رکوردزنی بعدی در این مقطع به قند و شکر تعلق داشته است. در همین رابطه در سال 1400 تورم قند برابر با 67.9 درصد و تورم شکر معادل با 69.4 درصد ثبت شده است. این بیشترین میزان تورم سالانه به ثبت رسیده در چهار سال گذشته بوده است.

رکوردزنی تورم در برنج  و مرغ ماشینی

در ادامه بررسی شاخص رشد سالانه قیمت در کالاهای خوراکی در مناطق شهری مشاهده می شود برنج، مرغ ماشینی، روغن و گوجه فرنگی دیگر محصولاتی هستند که در این مقطع رکوردهای بی سابقه ای را در 4 سال گذشته ثبت کرده اند.

در همین رابطه تورم برنج در 1400 برابر با 62.6 درصد ثبت شده نشان از روند صعودی قیمت ها در این کالا داشته است.

بررسی ها از افزایش قیمت برنج نشان می دهد در سال گذشته کاهش عرضه برنج مهم ترین دلیل در افزایش قمیت این کالا بوده است.تورم مرغ ماشینی نیز در این بازه زمانی برابر با 54.28 درصد ثبت شده که نشان از رکوردی دیگر داشته که می تواند در نتیجه رشد قیمت نهاده های دام در این کالا بوده باشد.گوجه و روغن مایع نیز در آخرین سال از قرن چهاردهم به ترتیب 57 درصد و 58 درصد ثبت شده که در 4 سال گذشته سابقه نداشته است.