Performancing Metrics

۸۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری در برنامه هفتم و هشتم توسعه پیش‌بینی شد | اتاق خبر
کد خبر: 457547
تاریخ انتشار: 19 تیر 1402 - 11:27
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در برنامه هفتم و ۶۳۷ میلیارد هزار میلیارد تومان در برنامه هشتم اعتبار پیش‌بینی شد.

 به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا :حسن وحید شامگاه یکشنبه پس از بازدید از طرح‌های آبخیزداری شهرستان مهدیشهر در جمع خبرنگاران افزود: در طول برنامه هفتم توسعه قرار بود ۱۰ میلیون هکتار از عرصه‌ها تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار بگیرد و با رویکرد مناسب در این زمینه سطح پوشش طرح‌های آبخیزداری به ۷۰ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برنامه مدونی برای توسعه آبخیزداری در قالب برنامه‌های توسعه هفتم و هشتم طراحی کرده است، افزود: در قالب برنامه هفتم ۴۰ میلیون هکتار و در برنامه هشتم ۵۰ میلیون هکتار از عرصه‌ها تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ میلیون هکتار از عرصه های کشور نیازمند اجرای طرح‌های آبخیزداری است، افزود: در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون هکتار برنامه و مطالعه انجام نشده وجود دارد که باید طرح تهیه شود.

۸۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری در برنامه هفتم و هشتم توسعه پیش‌بینی شد

فرسایش خاک در کشور بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است

وحید با اشاره به روند فرسایش خاک در کشور، میزان فرسایش خاک را در کشور حدود ۱۵ تن در هر یک هکتار بیان کرد و گفت: میزان فرسایش خاک در برخی مناطق بیش از این میزان است و آمار خوبی محسوب نمی‌شود.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه فرسایش خاک در کشور ۲ تا سه برابر میانگین جهانی است، تصریح کرد: برای مدیریت فرسایش خاک باید به طرح‌های آبخیزداری، مکانیکی و زیستی در حوزه های آبخیزداری توجه شود.

وجود بیش از ۱۴ میلیون هکتار کانون بحرانی بیابان در کشور

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: کانون‌های بحرانی بیابان درکشور افزایش پیداکرده و تاکنون بیش از ۱۴ میلیون هکتارکانون بحرانی شناسایی‌شد.

وحید اظهار کرد: مساحت بیابان‌ها در کشور به بیش از ۳۲ میلیون هکتار رسیده که این موضوع ناشی از عواملی همچون بهره‌برداری بیش از حد از عرصه‌های منابع طبیعی و کشاورزی، خشکسالی، چرای بی‌رویه دام، اجرای برخی از طرح‌ها، کاهش آب سفره‌های آب‌ زیرزمینی و رعایت‌نشدن الگوهای کشت است.

۸۲۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری در برنامه هفتم و هشتم توسعه پیش‌بینی شد

سه میلیون هکتار بیابانزدایی در هر سال لازمه مهار بیابانزایی است

وحید افزود: در قالب برنامه‌ای که سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور تدوین کرده، باید سالی سه میلیون هکتار از عرصه‌های بیابانی مدیریت شود که این مسئله نیازمند هماهنگی دولت و مردم در کنار هم است تا تخریب و افزایش بیابان‌ها تداوم نیابد.

معاون سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور ادامه داد: سطح مراتع درجه سه در حال افزایش است و به ۵۵ میلیون هکتار رسیده، اگر این بحران کنترل نشود به مساحت بیابان‌های کشور افزوده خواهد شد.

به گزارش ایرنا، اکنون ۸۳ درصد عرصه های کشور به منابع طبیعی اختصاص دارد که از این میزان ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار جنگل در پنج رویشگاه مختلف، ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مرتع و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار بیابان است.

از ۹ و هفت دهم میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد نواحی بیابان و خشک، ۳۸.۵ درصد مراتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و سه و ۶ دهم درصد جنگل است.

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید