به گزارش اتاق خبر به نقل از  اکوایران، شاخص‌های متفاوتی برای ارزیابی بازار کار وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، «سهم بخش‌های اقتصادی از کل اشتغال» است. این سهم نشان می‌دهد که هر یک از بخش‌های «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» چند درصد از شاغلان کشور را در خودی جای داده‌اند.

آخرین داده‌های مرکز آمار اطلاعاتی در خصوص سهم بخش‌های اقتصادی در بازار اشتغال ایران در تابستان 1402 ارائه داده است.

بر اساس این داده‌ها، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور برای چهارمین تابستان متوالی کاهش یافته است. در سمت دیگر ماجرا، سهم بخش‌های خدمات و صنعت از اشتغال کشور با افزایش مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان امسال نزدیک به 490 هزار نفر به جمعیت شاغل در بخش «خدمات» افزوده شده است.

کاهش 58 هزار نفری شاغلان بخش «کشاورزی»

طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی بخش کشاورزی از سال 1400 منفی شده و اندازه این بخش از اقتصاد به طور مداوم در حال کوچک شدن است. از طرفی، داده‌های بازار کار نیز نشان می‌دهد که سهم شاغلان این بخش از کل شاغلان در تابستان سال 98 برابر با 19 درصد بوده اما به تدریج در هر فصل تابستان از آن کاسته شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان امسال، سهم بخش «کشاورزی» از کل شاغلان در تابستان امسال به 15.5 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در تابستان 1402 از هر 1000 نفر شاغل، 155 نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده است. این در حالی است که در تابستان سال گذشته این نسبت برابر با 15.8 درصد بوده است.

بر این اساس، جمعیت شاغلان بخش کشاورزی در دومین فصل امسال تقریبا به 3 میلیون و 822 هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته 58 هزار و 751  نفر بیش‌تر شده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا سهم این بخش کاهش یافته در حالی که جمعیت شاغل در آن بیش‌تر شده است؟

برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت که در تابستان 1402، نسبت به بخش کشاورزی جمعیت بیش‌تری به بخش‌های صنعت و خدمات ورود کرده است. به همین دلیل با وجود افزایش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، سهم این بخش از کل شاغلان با کاهش روبرو شده است.

8 میلیون شاغل در بخش صنعت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان امسال از هر 100 شاغل، 34 نفر در بخش «صنعت» فعالیت داشته است. سهم شاغلان این بخش از کل شاغلان کشور در تابستان 1401 برابر با 33.8 درصد بوده است.

به عبارت دیگر، در تابستان سال جاری 8 میلیون و 399 هزار نفر شاغل در بخش صنعت وجود داشته در حالی که در تابستان سال گذشته تنها 8 میلیون و 29 هزار نفر در این بخش فعال بوده‌اند. بنابراین سهم شاغلان بخش صنعت در تابستان 1402 به اندازه 0.2 واحد درصد نسبت به تابستان 1401 افزایش یافته است.

نیمی از شاغلان کشور فعال در بخش «خدمات»

فعالیت‌های مربوط به «خدمات» بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. این بخش در تابستان سال گذشته 50.4 درصد از شاغلان را در خود جای داده بود اما در تابستان امسال به تعداد این افراد افزوده شده و سهم شاغلان بخش خدمات را به 50.5 درصد رسانده است.

به لحاظ رشد سهم، بخش صنعت بیش‌ترین افزایش سهم را در تابستان 1402 تجربه کرده اما به لحاظ رشد جمعیت، بخش «خدمات» با بیش‌ترین ورود شاغل روبرو شده است. به بیان دقیق‌تر، در تابستان سال گذشته بیش از 11 میلیون و 900 هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. در تابستان امسال، 482 هزار نفر به تعداد آن‌ها اضافه شده است.