Performancing Metrics

مراسم روز ملی روسیه در تهران | اتاق خبر
کد خبر: 460685
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1403 - 18:26
مراسم روز ملی روسیه سه شنبه شب به میزبانی الکسی ددوف، سفیر روسیه در تهران و با حضور دهقانی فیروز آبادی معان علمی و فناوری ریاست جمهوری و سفرای برخی کشورها در سفارت روسیه در تهران برگزار شد.

 

مراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیهمراسم روز ملی روسیه
نظرات
ADS
ADS
پربازدید