عملکرد صنعت بیمه در سال 92/ رشد 27.3 درصدي حق بيمه و 35.5 درصدي خسارت | اتاق خبر
کد خبر: 59430
تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت 1393 - 09:51
 
آمار مقدماتي عملكرد شركت‌هاي بيمه در سال 92 از توليد 165.7 هزار ميليارد ريال حق بيمه و پرداخت 106.2 هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران حكايت دارد.
به گزارش مهر، بيمه مركزي اعلام کرد: بر اساس آمارهاي اوليه دريافتي اداره تحليل هاي آماري از فعاليت ۲۷ شركت بيمه، ۴۳.۲ درصد حق بيمه هاي توليدي به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۱۹.۱درصد به بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه هاي زندگي، بيمه بدنه اتومبيل، بيمه هاي مسئوليت، بيمه هاي آتش سوزي و حوادث از بازار بيمه كشور به ترتيب ۹.۷درصد،۷.۲ درصد، ۵.۳ درصد، ۴.۵ درصد و ۵.۳ درصد بوده است. بر اساس اين آمار، سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه ۵۴.۵ درصد و سهم بخش دولتي(بيمه ايران) ۴۵.۵ درصد است. همچنين تعداد بيمه نامه هاي صادره در اين مدت با ۱۱ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۸ ميليون فقره بود كه سهم بخش غيردولتي از اين تعداد ۵۷.۲ درصد است. شركت هاي بيمه همچنين در سال ۱۳۹۲ نزديك به ۱۰۶.۲ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردندكه در مقايسه با سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد نشان مي دهد. سهم بخش غيردولتي از خسارت هاي پرداختي بازار بيمة كشور ۴۹.۵ درصد و بخش دولتي( بيمه ايران) ۵۰.۵ درصد بوده است. شركت هاي بيمه همچنين طي اين مدت حدود ۱۷ ميليون مورد خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل۳۱.۷  درصد رشد داشته است. سهم بخش غيردولتي از اين تعداد ۲۹.۵ درصد است. رشته هاي بيمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد و بيمه درمان ۳۰.۱ درصد از خسارت هاي بازار بيمه را به خود  اختصاص داده است. همچنين بدنه اتومبيل۶.۲ درصد، بيمه هاي مسئوليت ۴.۷ درصد،  بيمه هاي زندگي ۴.۵ درصد، حوادث ۳.۹ درصد و بيمه هاي آتش سوزي ۱.۹ درصد از خسارت هاي بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند. در مجموع خسارت پرداختي در شانزده رشته اصلي بازار بيمة كشور طي اين مدت ۳۵.۵ درصد افزايش يافته است كه در اين بخش حوادث راننده به تنهايي۶۲.۳ درصد رشد خسارت داشته و خسارت پرداختي در رشته كشتي نيز ۱۴۸.۸ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين آمار، طي اين مدت نسبت خسارت بازار بيمه معادل۶۴.۱ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۳.۹ واحد افزايش نشان داد. از ميان ۸ شركت‌ بيمه اي كه در اين مدت سهم عمده از بازار بيمه داشتند (ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كارآفرين‏، سينا و پاسارگاد؛ هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع ۸۰.۸ درصد سهم از بازار)، و نسبت خسارت دو شركت بيمه ايران و سينا (به ترتيب با ۷۱.۱ و ۶۶.۵ درصد) بالا‌تر از اين نسبت در بازار بيمه است. نسبت خسارت چهار شركت بيمه دي، متقابل قشم‏، سرمد و معلم نيز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه است (به ترتيب با ۳۷۰.۱، ۶۹.۵، ۶۸.۸ و ۶۸.۳ درصد). رشته‌هاي بيمه درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با ۱۰۱.۱ و ۶۹.۹ درصد).
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید