سازمان جداگانه‌ای برای ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت | اتاق خبر
کد خبر: 63023
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1393 - 12:42
   
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت را برای اجرا ابلاغ کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت را برای اجرا ابلاغ کرد. تصویب‌نامه در  مورد تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای  در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. هیأت وزیران در جلسه 28/2/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1ـ به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، طرح‌های عمرانی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و بدهی‌ها و تعهداتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد) واحد سازمانی جداگانه‌ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه بدهی‌ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حساب آنها اقدام و گزارش‌های مدیریتی لازم را حداقل سالانه یکبار به هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سایر مراجع به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. 2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای بند (1) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. شرح وظایف واحد یادشده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبار موردنیاز واحد مذکور از محل اعتبار برنامه مصوب مربوط (برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کل کشور) را تأمین نماید. 3ـ دستورالعمل نگهداری حساب بدهی‌ها و تعهدات موضوع این تصویب‌نامه در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و چگونگی نگهداری و تمرکز حساب آنها در واحد موضوع بند (1)، با رعایت ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور و استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور توسط وزارتخانه یادشده ابلاغ می‌شود. 4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رأساً با اعزام مأمور و یا از طریق سازمان حسابرسی، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. 5 ـ دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید