الزام شركت‌هاي هواپيمايي به درج نرخ نامه در شبكه توزيع و فروش | اتاق خبر
کد خبر: 71003
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1393 - 14:03
   
مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، گفت: سازمان هواپيمايي كشوري طي بخشنامه اي شركت هاي هواپيمايي را به نمايش نرخ نامه در سيستم نگهداري جا و يا شبكه توزيع و فروش ملزم كرد.
خبرگزاری مهر- مرتضي دهقان اظهارداشت: با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه برخي شركت‌هاي هواپيمايي در سيستم نگهداري جا، كلاسهاي پروازي و نرخ هايي كه به تاييد سازمان هواپيمايي كشوري نرسيده است و يا در نرخ نامه شركت مستثني شده اند را وارد كرده كه خود از يك سو موجب شبهه براي برخي از دستگاههاي نظارتي و از سوي ديگر موجبات سوء استفاده برخي از پرسنل و نمايندگان دفاتر فروش جهت توجيه گرانفروشي شده است. وي خاطرنشان كرد: نمايش نرخ نامه در سيستم نگهداري جا و يا شبكه توزيع و فروش توسط شركت هاي هواپيمايي و دفاتر خدمات مسافرت هوايي از هر گونه مغايرت نرخي جلوگيري خواهد شد. مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، از مسافران خواست در صورت مشاهده نرخ‌هاي بليت مغاير با نرخ هاي مصوب مراتب را با شماره تلفن 61022355 و 66048007 واحد رسيدگي به شكايات سازمان هواپيمايي كشوري در ميان بگذارند.     الزام شركت‌هاي هواپيمايي به درج نرخ نامه در شبكه توزيع و فروش مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، گفت: سازمان هواپيمايي كشوري طي بخشنامه اي شركت هاي هواپيمايي را به نمايش نرخ نامه در سيستم نگهداري جا و يا شبكه توزيع و فروش ملزم كرد.   خبرگزاری مهر- مرتضي دهقان اظهارداشت: با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه برخي شركت‌هاي هواپيمايي در سيستم نگهداري جا، كلاسهاي پروازي و نرخ هايي كه به تاييد سازمان هواپيمايي كشوري نرسيده است و يا در نرخ نامه شركت مستثني شده اند را وارد كرده كه خود از يك سو موجب شبهه براي برخي از دستگاههاي نظارتي و از سوي ديگر موجبات سوء استفاده برخي از پرسنل و نمايندگان دفاتر فروش جهت توجيه گرانفروشي شده است. وي خاطرنشان كرد: نمايش نرخ نامه در سيستم نگهداري جا و يا شبكه توزيع و فروش توسط شركت هاي هواپيمايي و دفاتر خدمات مسافرت هوايي از هر گونه مغايرت نرخي جلوگيري خواهد شد. مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، از مسافران خواست در صورت مشاهده نرخ‌هاي بليت مغاير با نرخ هاي مصوب مراتب را با شماره تلفن 61022355 و 66048007 واحد رسيدگي به شكايات سازمان هواپيمايي كشوري در ميان بگذارند.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید