کاهش 53 درصدی پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست سال گذشته | اتاق خبر
کد خبر: 99402
تاریخ انتشار: 16 فروردین 1394 - 12:35
اتاق نیوز - در نیمه اول سال 1393، تعداد 48 هزار 837 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که این میزان نسبت به نیم
اتاق نیوز - در نیمه اول سال 1393، تعداد 48 هزار 837 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که این میزان نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 53.9 درصد کاهش داشته است.
5 هزار 826 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در نیمه اول 1393 صادر شده است که این میزان نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 56 درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در نیمه اول سال گذشته بالغ ‌بر 9118.3 هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 48.5درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1565 مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 1906.3 هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته 51.7 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 327 مترمربع بوده است. توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن‌ها در نیمه اول 1393 نشان می‌دهد که در حدود 1.3 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، یک درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 1.5درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 5.1 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 91.2 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر صادر شده است. هم چنین توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها در نیمه اول 1393 نشان می‌دهد که 40 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 60 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است. در نیمه اول سال 1393، تعداد 185762 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 57.9 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 3.2 واحد بوده است‌. تعداد 57364 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در نیمه اول 1393 صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 47.9 درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ در نیمه اول سال گذشته حدود 35109.1هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود 51.6درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 587 مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه اول 1393 حدود 20798.2 هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال قبل 47.3 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 363 مترمربع بوده است. توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آن‌ها در نیمه اول 1393 نشان می‌دهد که در حدود 25.2درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 24.3درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 14.3 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 11.5 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 24.7 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر صادر شده است. توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها در نیمه اول 1393 نشان می‌دهد که 26.1 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 53 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، 19.6درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر ‌و ‌آهن و 1.3 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید