دوربین گوگل پیکسل | اتاق خبر
ADS
پربازدید

دوربین گوگل پیکسل

RSS
از زمانی که گوگل پیکسل و پبکسل XL به بازارها عرضه شدند و کاربران قابلیت خرید آن را پیدا کرده‌اند، برخی از دارندگان این تلفن هوشمند گزارش کرده‌اند که هنگام عکاسی، یک هاله نور در بیشتر عکس‌ها دیده می‌شود که جز جدایی ناپذیر آنها شده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر