Performancing Metrics

فساد خانوادگي | اتاق خبر
ADS
پربازدید

فساد خانوادگي

RSS
گفت وگو با حسين راغفر، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا:
بهانه مصاحبه با حسين راغفر، امضاهاي طلايي يا كثيف بود. امضاهايي كه صاحبان قدرت در برخي نهادها، سازمان‌ها و... با استفاده از آن مي‌توانند دست به كارهاي فراقانوني بزنند و رانت عظيمي را به وابستگان و هم‌پيمانان خود بدهند. نمونه اين گزاره حداقل در 10 سال اخير
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر