Performancing Metrics

شهر هوشمند | اتاق خبر
ADS
پربازدید

شهر هوشمند

RSS
وزیر ارتباطات خبر داد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیگیری مذاکرات برای اتصال قوه قضاییه و وزارت اقتصاد به سامانه‌های دولت الکترونیکی خبر داد.
این گزارش به مرور مختصری بر مهم‌ترین آثار مثبتی که شهرهای هوشمند بر کیفیت زندگی شهروندان و سطح کیفی دولت‌های مختلف می گذارد، خواهد پرداخت.
در یک سال محقق می‌شود
شهر هوشمند به معنای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیرساخت‌های شهری به منظور افزایش بهره‌وری عملیاتی، اشتراک‌گذاری داده به عموم شهروندان و بهبود بخش کیفی خدمات دولت و رشد رفاه اجتماعی است.
یک شهر هوشمند دارای تعداد زیادی اشیاء است که داده‌ها رادریافت، جمع آوری و انتقال می‌دهند.هدف از جمع آوری داده‌های شهر هوشمند هم بهبود کیفیت زندگی است. شهرهای هوشمند توانایی حل انواع مسائل شهری را دارند اما،این شهرها نیز جدا به تهدیدهای سایبری آسیب‌پذیرند.
این گزارش به بررسی اقدامات مهمی که باید در راستای ساخت و ایجاد شهرهای هوشمند در جهان انجام شود، خواهد پرداخت.
به تازگی گزارش‌هایی درباره تکنولوژی‌های وابسته به شهرهای هوشمند منتشر شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به توسعه شهرهای هوشمند در جهان بستگی دارند.
شهر هوشمند از مفاهیمی است که این روزها بیشتر از قبل وارد ادبیات مسوولان شهری شده است؛ مفهومی که درصورت تحقق می‌تواند بسیاری از مسائل شهری از جمله آلودگی هوا و ترافیک را به مراتب کاهش دهد.
آخوندی خبر داد؛
وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته مشترک این وزارت خانه با وزارت زمین، امور زیربنایی و حمل‌ونقل کره جنوبی در ۲۴ آبان ماه خبر داد.
شهر هوشمند نیازی است که هر روز در جامعه جهانی نمود بارزتری می یابد. هر چند تشکیل سیستم بانکداری الکترونیک را هر روز شاهد هستیم اما تا رسیدن به شهر هوشمند که همه ابعاد