Performancing Metrics

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق

RSS
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: مهم‌ترین مساله فعلی در صنعت برق کشور وجود تضامین پرداخت است چراکه این مساله تنها موجب جذب بخش خصوصی و ارتقا این صنعت می‌شود....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر