Performancing Metrics

۲۷ هزار بیمار | اتاق خبر
ADS
پربازدید

۲۷ هزار بیمار

RSS
رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، گفت: در ایران ۲۷ هزار بیمار نیازمند عضو وجود دارد که روزانه ۷ تا ۱۰ نفرشان به علت عدم وجود ارگان مناسب عضو پیوندی فوت م
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر