Performancing Metrics

وزیر نفت سابق نیجریه | اتاق خبر
ADS
پربازدید

وزیر نفت سابق نیجریه

RSS
نیجریه در راستای گسترش تحقیقات درباره‌ فساد و ارتشاء در بخش انرژی این کشور که به دستگیری وزیر نفت سابق نیجریه منجر شد، رییس یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی را نیز دستگیر ک...
وزیر نفت سابق نیجریه به اتهامات فساد مالی در لندن بازداشت شد....
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر