Performancing Metrics

ولی تیموری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ولی تیموری

RSS
افزایش تورهای گردشگری خارجی در ایران، برخی آژانس‌های مسافرتی را بر آن داشته تا به بهانه کمبود راهنمای تخصصی و یا مسلط به زبان‌های غیرانگلیسی، از راهنمایانی بدون کارت، راننده‌هایی که به زبان انگلیسی تسلط نسبی دارند و یا مترجم استفاده کنند.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر