Performancing Metrics

رشد اقتصادی 94 | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رشد اقتصادی 94

RSS
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که اگر کاهش جهانی قیمت نفت اتفاق نمی افتاد رشد اقتصادی در سال1394 به بیش از 5 درصد افزایش پیدا می کرد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر