مهدی پازوکی/ خروج سیاست های اقتصادی از مدیریت هیاتی و سنتی | اتاق خبر
کد خبر: 100583
تاریخ انتشار: 22 فروردین 1394 - 12:24
سال هاست که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیگر دلسوز بخش خصوصی نبوده و منفعت خویش را در اولویت برنامه ها قرار داده اند....
سال هاست که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیگر دلسوز بخش خصوصی نبوده و منفعت خویش را در اولویت برنامه ها قرار داده اند.
قابل ذکر است که شالکه و ساختار اتاق های مربوطه در پیش از انقلا ب اسلامی ایران را اشخاصی تشکیل داده بودند که تفکر اقتصادی داشته و امروز می توان از آنان به عنوان سربازان توسعه اقتصادی ایران نام برد. متاسفانه اتاق های مذکور، امروز با این شیوه از تفکر و مدیریت؛ فاصله بسیار دارند و این مجموعه ها به فضای تبادل رانت تبدیل شده اند. بر اساس قانون تجارت، اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کشورمان وارد شوند؛ اما نبود نظارت و نداشتن نظام در اخذ تصیمات و اعمال سیاست های غیر کارشناسانه و بعضا منفعت طلبانه، منجر به آن شده تا امروز کارت بازرگانی در اختیار هر شخصی به منظور سوء استفاده قرار بگیرد که نمونه ان را می توان کارت بازرگانی پیرزن 80 ساله ای دانست که در دست وارد کنندگان پورشه قرار گرفته است. بازرگانان امروز، اشخاصی هستند که تنها این کارت را در اختیار دارند و بدون آنکه در حوزه تجارت و تولید تجربه و یا پیشینه ای داشته باشد به جای کارگشایی در نظام اقتصادی ایران به خطری بزرگ تبدیل شده اند. از همه بدتر آنکه برخی اشخاص با در اختیار داشتن امکانات و حمایت های ویژه نیز توانسته اند بر کرسی نمایندگی اتاق های مربوطه نیز تکیه زده و امکانات حداکثری را هم در اختیار خود قرار دهند. از سویی دیگر نداشتن مهارت در تجارت دیگر خطری است که در کمین اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشسته است؛ به طوری که تصمیات اخذ شده در این اتاق ها بیشتر هیاتی و سنتی بوده و با تکنولوژی و نیاز امروز هیچ تناسبی و سنخیتی ندارد. اغلب تصمیم گیران در صدد انحصار بوده و باعث شده اند تا امروز رقابت پذیری در اقتصاد توسط بخش خصوصی از میان برود. بنابراین به جای حمایت از بخش خصوصی، منافع دولت و خود را در اولویت قرار می دهند تا بتوانند از رانت مطلوبی استفاده کنند. این شیوه مدیریت و نظارت در اقتصاد، بی بند و باری و بی انظباتی را ایجاد کرده که منجر به آسیب پذیری اقتصاد ایران شده است. بنابراین همسویی و همراهی با تحولات روزآمد اقتصادی می تواند، در خروج این تفکر از اتاق های مروبطه یاری رسان باشد و رانت نشات گرفته از تفکر و مدیریت سنتی را از اقتصاد ایران خارج سازد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید