وضعیت تطبیقی مانده مطالبات غیرجاری بانک ها | اتاق خبر
کد خبر: 114435
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1394 - 14:27
اتاق نیوز: وضعیت مانده مطالبات غیرجاری بانک ها اعلام شد....
اتاق نیوز: وضعیت مانده مطالبات غیرجاری بانک ها اعلام شد.
نسبت خالص مانده مطالبات غیرجاری به مانده خالص تسهیلات (ریالی) غیردولتی بانک ها در پایان اسفند ماه 1393 ، اسفند 1392 و اسفند 1391 نشان می دهد بیشترین سهم از منابع بانک ها در بخش صنعت و معدن ( با 13.9 ، 16.2 و 17.5درصد نسبت مطالبات غیرجاری به ترتیب در پایان اسفند1393 ، اسفند 1392 و اسفند 1391 ) است. مانده مطالبات غیرجاری در بخش کشاورزی در اسفند ماه 1393 نسبت به اسفند ماه 1392 و اسفند ماه 1391 به ترتیب 1.9 و 4.3 واحد درصد کاهش یافته است. این نسبت در بخش صنعت و معدن در اسفند ماه 1393 نسبت به مقاطع اسفند ماه 1392 و 1391 به ترتیب 2.3 و 3.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه در اسفند ماه 1393 نسبت به مقاطع اسفند ماه 1392 و 1391 به ترتیب 1.2 و 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید