افزایش 380در صدی نقدینگی نسبت به سال 84 | اتاق خبر
کد خبر: 14658
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 12:53
به رقم هشدار اقتصاد دانان پرداخت نقدی یارانه ها به بخش خصوصی بر شدت تورم ناشی ازهدفمندکردن یارانه ها افزوده است . دکتر محمود جام ساز با اشاره به مطلب بالا به خبر نگار اتاق نیوز گفت :با هدفمند کردن یارانه هاوپرداخت نقدی آن ( 45هزار تومان به هر فرد)تورم موجود در سطح جامعه بسیارافزایش یافته و این موضوع قدرت خرید بسیاری از افراد جامعه راکاهش داده است .به عنوان مثال بسیاری از اقشار جامعه که از درآمد کافی برخوردار نیستند حتی از پرداخت قبوض انرژی هم  باز مانده اند . جام سازبا اشاره به اینکه یک میلیون و 600هزارنفر از خانواده های  کشورحتی قادر به پرداخت  قبض گاز خود نیستند؛افزود:این موضوع نشان گر آن است که پول یارانه های نقدی که در اختیار مردم قرار می گیرد  در جای دیگری به مصرف می رسد. وی بااشاره به تورم ناشی از نقدینگی موجوددر سطح جامعه گفت :با توجه به آمار اعلامی ازسوی دولت میزان نقدینگی ،350هزار میلیارد تومان است . این کارشناس اقتصاد گفت : به موجب آماراعلام شده از سوی دولت نقدینگی کشور 50در صد افزایش رانسبت به 8ماهه گذشته نشان می دهد که با توجه به تورم فعلی فاجعه است ،زیراتورم حاصل ،نتیجه تفاضل رشد نقدینگی وتولید ناخالص داخلی است که بسیار بیش تر ازرقم 20در صدی اعلام شده توسط دولت است . وی ادامه داد:در سال 84حجم نقدینگی موجود در کشور 92هزار میلیارد تومان بوده است اما در حال حال حاضر این نقدینگی حدود 380در صد افزایش را نشان می دهد . انتهای پیام  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید