5 شاخص مهم در انتخاب شرکای نفتی | اتاق خبر
کد خبر: 179888
تاریخ انتشار: 10 آذر 1394 - 01:40

رضا پدیدار/ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران 

سرانجام بزرگ ترين و مهم ترين کنفرانس نفتي با موضوع قراردادهاي جديد نفتي به کار خود پايان داد.

نگاهي به محتواي اين قراردادهاي جديد و واکنش هايي که غول هاي نفتي شرکت کننده در اين کنفرانس داشتند، نشان مي دهد با وجود انتقادهايي که به اين قراردادها وارد است، آنچه مي تواند اثرگذار و تعيين کننده باشد، استفاده حداکثري از توانمندي هاي شرکت هاي ايراني است که طي سال هاي اخير با تمام کاستي ها و فشار هاي داخلي و خارجي از جمله تحريم هاي جهاني از يک طرف و تحريم هاي درون سيستمي از طرف ديگر، توانستند روي پاي خود بايستند . با اين حال مهم ترين موضوع و چالشي که از اين رهگذر مي تواند ايران را به دروازه بهشت سرمايه گذاران نفتي تبديل کند، انتخاب صحيح شرکاي خارجي براي مشارکت در طرح هاي پيش روي صنايع نفت و گاز است.  در اين راه دشوار موارد زير به عنوان شاخص هاي اصلي در فعال سازي و مشارکت شرکت هاي معتبر خارجي نقش خواهدداشت:

1- ارزيابي و تعيين صلاحيت شرکت هاي ايراني توانمند با رعايت شاخص هاي روزآمد و جهاني و معرفي آنان به کارفرماي ايراني يعني شرکت ملي نفت ايران. 2 -اولويت واگذاري پروژه ها به شرکت هاي ايراني بخش خصوصي واقعي و پرهيز جدي از واگذاري ها به شرکت هاي دولتي يا خصولتي . 3 -آگاه سازي و هدايت شرکت هاي خارجي علاقه مند در پروژه هاي نفتي ايران براي عقد قرارداد هاي مشارکتي با شرکت هاي ايراني با ضريب ٥١ و ٤٩ درصد . 4 -ضرورت انتقال فناوري در اجراي طرح هاي واگذارشده به بخش خصوصي ايراني. 5 -ارائه طرح هاي توسعه مديريت در تحقق هر يک از طرح هاي بالادستي به شرکت هاي مشارکت کننده ايراني. درصورت رعايت اين شرايط مي توان انتظار داشت قراردادهاي جديد نفتي بسترساز افزايش حضور سرمايه گذاران خارجي در صنعت نفت ايران شده و شرکت هاي خصوصي ايراني از رهگذر مشارکت با خارجي ها بتوانند به فناوري پيشرفته صنعت نفت وگاز دست يابند و درنهايت صنعت نفت ايران شاهد جهشي تاريخي باشد.

منبع: اتاق تهران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید