اقتصاد سیاسی بودجه در بودجه 91،کی چقدر می گیرد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 21502
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1390 - 15:21
انگیزه های دولت از تخصیص بودجه به برخی نهادها وجریان ها چیست؟چرا برخی نهادها بیشتر وبرخی نهادها کم تر بودجه دریافت می کنند؟ آیا اختصاص بودجه به برخی نهادها درست است؟به این پرسش ها چگونه می توان پاسخ داد؟ دراقتصاد سیاسی٬ رفتارشناسی دولتمردان مورد توجه قرار می گیرد و اقتصاددان به دنبال این است که انگیزه دولت ها را در انتخاب های آنها را مشخص کند. در علم اقتصاد فرض براین است که با دولت خیرخواه مواجهیم اما در اقتصاد سیاسی این فرض را برمی داریم و مبنای واقعی رفتار سیاستمداران را مورد توجه قرار می دهیم به این دلیل که سیاستمداران هم رجحان ها و منافعی دارند و در چارچوب این منافع به سیاست گذاری توجه می کنند.بنابراین اقتصاد سیاسی عبارت است از علم قوانین تولید و توزیع منابع در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. جدول زیر که یکی ازسناریوهای اقتصاد سیاسی بودجه 1391 است،می تواند به ما در فهم اقتصاد سیاسی کمک کند.    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید