جاهای خالی در هیات مدیره نظام مهندسی معدن | اتاق خبر
کد خبر: 300315
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394 - 17:11
احسان پیری*
قانون معادل مصوب سال 1377 مجلس قانون نظام مهندسی مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 25 بهمن 1379 مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 79/12/3 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

جای خالی متخصص فرآوری در ترکیب هیات مدیره نظام مهندسی معدن دیده می شود

قانون معادل مصوب سال 1377 مجلس قانون نظام مهندسی مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 25 بهمن 1379 مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 79/12/3 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
 جای خالی متخصص فرآوری در ترکیب هیات مدیره نظام مهندسی معدن دیده می شود

در اهداف و وظایف ده گانه نظام مهندسی معدن که دقت میشود به چند نکته اساسی میتوان پی برد: نظارت بر نحوه فعالیت معادن، اعتلامی مهندسی و ترویج اصول فنی، نظارت بر حسن اجرای خدمات و... .

آنچه مسلم است موارد مذکور موضوعی است که همواره به جهت ضعف ساختاری در سازمان نظام مهندسی معدن مورد مناقشه این بخش با متولیان حوزه معدن بوده است.

خوب پر واضح است سازمان با برخورداری از متخصصین بخشهای مختلف معدنی از ظرفیت خوبی برخوردار است که می‏تواند مولد بسیار ارزشمندی در جهت رشد و توسعه بخش معدن تقلی گردد.

ساختار کلان نظام مهندسی معدن شامل هیأت عمومی شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی استان است و در این ساختار شوراها، کمیته ها و معاونت ها به گونه ای بایستی انجام وظیفه کنند که خدمات مورد نیاز بخش معدن کشور به نحو مطلوب تامین شود.

این سازمان طبق آمار 39000 نفر عضو دارد که اکثریت اعضاء یا در رشته معدن و یا در رشته زمین شناسی فارغ التحصیل گشته‏اند.

جالب اینجاست که در ترکیب اعضای هیأت مدیره دو نفر از رشته معدن یک نفر از رشته زمین شناسی یک نفر نقشه برداری و یک نفر متالوژ به عنوان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن هر استان بایستی مشغول به فعالیت باشند.

چطور است جای رشته مهمی مثل فرآوری در این ترکیب فراموش شده است (البته در حال حاضر یکی از معضلات بخش معدن فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده می‏باشد!)

به عنوان مثال در سازمان استان تهران از ابتدا تا کنون فقط یک نفر مشخص از اعضای دارای زمینه متالوژی و یک نفر مشخص در زمینه نقشه برداری انتخاب شده که این خود باعث رکود و عدم تغییرات در هیات مدیره شده است علاوه بر آن اعضای دارای زمینه زمین شناسی با تعداد بیش از 2000 نفر همسان با اعضا در زمینه فوق که یکی حدود 200 نفر و دیگری حداکثر 100 نفر عضو سازمان تهران دارند، هر کدام یک نفر نماینده در سازمان دارند که هم ناعادلانه هم غیر منطقی است و هم باعث کاهش کیفیت هیأت مدیره شده است علاوه بر آن نقشه برداری و متالوژی نسبت به زمینه های معدن و زمین شناسی نقش کمرنگی در فعالیتهای معدنی داشته و همسنگ بودن آن‏ها در هیات مدیره، تصمیم گیری ها را با مشکل مواجه کرده و البته حضور این تخصص ها را در هیأت مدیره نمی‏توان رد کرد.

ماده دوم قانون نظام مهندسی بند الف نقش مسئول فنی د ر معادن را پر رنگ می نماید این موضوع به قدری حایز اهمیت است که قانون گذار، دارنده پروانه عملیات معدنی را مکلف به استفاده از خدمات مسئول فنی در جهت بهینه ساختن فعالیت های خود نموده است حال نقش نظارتی سازمان در جهت رعایت اصول فنی توسط مسئول فنی همیشه مورد بحث قرار می‏گیرد.

امید است در انتخابات آتی سازمان نظام مهندس معدن، جایگاه واقعی این بخش، هر چه بیشتر در فضای معدنی مشهود گردد.

*دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

منبع: معدن 24

 

 

نظرات
محمدی - اصفهان
| |
2015-12-07 10:51:28
مطلب خوبی بود دست شما درد نکنه
ADS
ADS
پربازدید