بی توجهی ملی به تامین زیر ساخت ها در بافت فرسوده | اتاق خبر
کد خبر: 303732
تاریخ انتشار: 30 آذر 1394 - 16:40
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران:
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه کمیته امنیتی حقوقی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران گفت: تاکنون هیچ سرمایه ملی ای برای تأمین زیرساخت ها و نوسازی در بافت های فرسوده هزینه نشده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه کمیته امنیتی حقوقی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران گفت: تاکنون هیچ سرمایه ملی ای برای تأمین زیرساخت ها و نوسازی در بافت های فرسوده هزینه نشده است.

به گزارش اتاق خبر و به نقل از مهر، عبادالله فتح اللهی در جلسه کمیته امنیتی حقوقی که با حضور ریاست کمیته و معاون امنیتی استاندار تهران، معاون استاندار و فرماندار تهران، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران، مدیر ستاد بازآفزینی شهر تهران، دبیر کمیته امنیتی و حقوقی و جمعی از مقامات و مسئولان برگزار شد، ابعاد شکل گیری و مأموریت های در نظر گرفته شده برای این کمیته را تشریح کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: ستاد ملی بازآفرینی پایدار کشور در پاسخ به خلاء هماهنگی مجموعه دستگاه های ذی مدخل در نوسازی بافت های فرسوده تشکیل شده است.

فتح اللهی با اعلام این که طبق مصوبه سال 1388 شهرداری و دولت ملزم به نوسازی سالانه 10% از بافت های فرسوده کشور شده اند، یادآور شد: بافت فرسوده با سه مؤلفه ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم استحکام تعریف می شود و هر محله ای که 51%  از آن دارای این سه ویژگی باشد، محله فرسوده شناخته می شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: بر مبنای این تعاریف 77 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور و 3268 هکتار در تهران وجود دارد که با توجه به طرح تدقیق صورت گرفته این رقم به 3768 هکتار می رسد.

وی با تأکید بر این که شهرداری تهران تاکنون برای نوسازی بافت های فرسوده اقدامات گسترده ای انجام داده و ضمن چشم پوشی از منافع اقتصادی خود تخفیفات، عوارض و تشویقات زیادی را برای انجام این مهم لحاظ نموده است، تصریح کرد: 32 دستگاه اجرایی در نوسازی بافت های فرسوده ذی مدخل و دارای مسئولیت هستند اما هنوز هیچ یک پای کار نیامده اند.

فتح اللهی در ادامه به زلزله بم اشاره کرد و افزود: علیرغم این که دولت پس از زلزله 50 میلیون ریال برای شهر بم که جمعیت آن تنها حدود  100 هزار نفر است هزینه کرده، اما رضایت کامل شهروندان هنوز حاصل نشده است. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن مقایسه شهر تهران با بم و تأکید بر الزام پیشگیری قبل از وقوع بحران، تصریح کرد: شهر تهران حدود 7 تا 8 میلیون جمعیت قانونی و 10 میلیون جمعیت واقعی دارد که یک میلیون و 150 هزار نفر از آن در بافت هایی که واجد سه مؤلفه فرسودگی هستند سکونت دارند و در 14 هزار هکتار بافت ناپایدار موجود در این شهر 3 تا 4 میلیون نفر ساکن هستند، اما تاکنون هیچ سرمایه ملی ای برای تأمین زیرساخت ها و نوسازی در بافت های فرسوده هزینه نشده است.

پس از نوسازی، تراکم جمعیت دو برابر می شود لذا در صورت عدم سرمایه گذاری بخش عمومی در این بافت ها، فقدان زیرساخت های لازم و کمبود سرانه های خدماتی باعث ایجاد نارضایتی ساکنان خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: پس از نوسازی، تراکم جمعیت دو برابر می شود لذا در صورت عدم سرمایه گذاری بخش عمومی در این بافت ها، فقدان زیرساخت های لازم و کمبود سرانه های خدماتی باعث ایجاد نارضایتی ساکنان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران 2 نقش را برای کمیته امنیتی حقوقی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران بر شمرد و اذعان داشت: این کمیته هم نقش پیشگیرانه دارد که حاضر هستیم محله به محله آن را احصاء کنیم تا از شکل گیری بافت های فرسوده جدید جلوگیری نماییم و هم نقش حمایت از دستگاه های اجرایی که این دستگاه ها را برای انجام شایسته مأموریت های خود در بافت های فرسوده حمایت کند.

فرهادی، معاون استاندار و فرماندار تهران در این جلسه خاطرنشان کرد: بافت فرسوده شهر، سال هاست که در هم تنیده شده و حال ما بر آن هستیم تا آن را از نظر فرهنگی، اقتصادی، قومی، قبیله ای، آداب و رسوم و ... تغییر دهیم و این امر جز با حمایت دستگاه های ذی مدخل امکان پذیر نخواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار تهران ضمن تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد بافت های فرسوده جدید در حاشیه و اطراف شهرها، تصریح کرد: نوسازی بافت نیاز به نوسازی و ایجاد امکانات زیرساختی جدید نیز دارد، لذا شایسته است بودجه و اعتبارات لازم جهت تأمین زیرساخت ها و جبران کسری خدمات در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

براتلو، ریاست کمیته حقوقی و معاون امنیتی استاندار در ابتدای سخنان خود در این جلسه از تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی کمیته تشکر کرد و خاطرنشان ساخت: اعضای کمیته امنیتی حقوقی ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران مستحضر باشند که کاری زیربنایی و حائز اهمیتی را انجام می دهند و اگر جایی از این کار به هر دلیلی ناقص انجام شود، قطعاً در گام ها و پروژه های بعدی نیز موفقیت حاصل نخواهد شد.

معاون امنیتی استاندار تهران ضمن تأکید بر الزام ورود دستگاه های اجرایی در فرآیند نوسازی، اظهار داشت: بحث نوسازی بافت های فرسوده، یک بحث ملی است لذا ضروری است تا تمامی دستگاه های اجرایی برای انجام این مهم کمک نمایند.

در خاتمه و پس از طرح مباحث کارشناسی و بررسی دستورات جلسه، مقرر شد این جلسات بصورت ماهانه و مستمر ادامه یابد و پیگیری مصوبات گذشته، تدوین گزارشات مربوط به برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه هر دستگاه در جهت نوسازی و همچنین برنامه ها و اعتبارات شهرداری و دستگاه های اجرایی در حوزه نوسازی در جلسه ی آتی این کمیته مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: مهر

نظرات
ADS
ADS
پربازدید